Category Archives: Nieuws

13-03-2022 10.00 uur Ds. E. Agterhuis

Welkom en mededelingen Intochtslied: Psalm 100 : 1 en 3 (staande) 1.Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult voor den Heer dienstvaardig zijn. 3.Treedt statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. Heft hier voor God uw lofzang aan;…
Lees verder

09-03-2022 19.0 uur Biddag Ds. A. Jobsen

Welkom en mededelingenIntochtslied: Psalm 62 : 1, 2 en 3Stil gebed, votum en groetZingen: Psalm 62 : 5 en 6GebedSchriftlezing : Prediker 3 : 1 - 13Zingen: Gezang 431 : 1,2 en 3Schriftlezing: Marcus 4 : 1 – 9Zingen: Gezang 54VerkondigingMeditatief orgelspelZingen: Gezang 280Dankzegging en voorbedenSlotied Gezang 285 Zegen.Inzameling van de gaven
Lees verder

06-03-2022 10.00 uur Kand. Karen Koppenaal

Intochtslied: Psalm 27: 1 en 4Stil gebed, Votum en groetZingen: Psalm 27: 7KyriegebedZingen: Gezang 285: 1, 2 en 3Wetslezing Deut. 10: 12-21Zingen: ELB 224Gebed voor de opening van de SchriftSchriftlezing I: Romeinen 10: 8-13 (NBV)Zingen: Gezang 172: 1Schriftlezing II: Lukas 4: 1-13 (NBV)Zingen: Gezang 172: 3 en 4Verkondiging Zingen: Lied 91a Nieuwe Liedboek (=ELB 17)1.Wie…
Lees verder

Zondag 27 februari: Ds. W. van der AA

- Welkom en mededelingen - Intochtslied:               Psalm 84 : 1        - Stil gebed, votum en groet   - Zingen:                      Gezang 170 : 1 en 2 - Tien geboden - Zingen:                      Psalm 116 : 1 en 6 - Gebed om de opening van het Woord - Schriftlezing:             Markus 2 : 13 - 17 - Zingen:                      Gezang…
Lees verder

13-02-2022 10.00 uur Ds. J. Smink

Mededelingen door de ouderling van dienst Aanvangslied: Jubel God ter eer (Psalm 81:1,8) 1.      Jubel God ter eer,                    Hij is onze sterkte!                    Juich voor Israëls Heer,                    stem en tegenstem                    springen op voor Hem                    die ons heil bewerkte. 8.      Ik ben Hij-die-is:                    God wil Ik u wezen.                   …
Lees verder

06-02-2022 10.00 uur Ds. A.v.d. Maas

Welkom en mededelingen Intochtslied: Psalm 145: 1 en 3 Moment van Stilte en inkeer Bemoediging en Groet Loflied: Gezang 301: 1, 2 en 4 DIENST VAN HET WOORD Gebed Profetenlezing: Jesaja 6: 1 – 8 Zingen: Psalm 138: 1 en 4 Evangelielezing: Lukas 4:42 - 5:11 Samenzang: Gezang 47: 1 en 3 Verkondiging Zingen: Geloofsbelijdenis…
Lees verder

30-01-2022 10.00 uur Kand. Karen Koppenaal

Welkom en mededelingenIntochtslied: Gezang 409 : 1, 2 en 5Stil gebed, votum en groetKyriegebedZingen: Psalm 71 : 1 en 2WetslezingGebed om de opening van de SchriftSchriftlezing: Marcus 12 : 28 - 34Zingen: Psalm 40 : 3Schriftlezing: Hebreeën 9 : 11 - 14Zingen: Psalm 40 : 7Verkondiging:Meditatief orgelspelZingen: EB lied 336 : 1 en 2GeloofsbelijdenisZingen: EB…
Lees verder