Jaarthema: “Het goede leven, leven in Gods licht”.
Is het eigenlijk niet te bizar voor woorden dat we in het jaar 2020 aansluiten bij het jaarthema ‘Het goede leven’ wat de landelijke kerk ons aanreikt?
2020, een jaar wat waarschijnlijk meegaat als voor en na de Corona.
En dan nadenken over het goede leven…!
Als we naar het ’t Opper zouden gaan om de bewoners te spreken zouden ze dan instemmen met de vraag: “Ervaart u in deze periode ‘het goede leven’?”.
Of als we in gesprek gaan met de boeren die steeds weer geconfronteerd worden met nieuwe regelgeving en dalende prijzen en zo daardoor de vreugde in hun werk kunnen verliezen.
Een bezoek zou brengen aan ondernemers die zich hardop afvragen “Haal ik bedrijfsmatig gezien het einde van 2020 wel?”.
Werknemers in de diverse bedrijven die niet zeker zijn van of ze in 2021 hun baan nog hebben!

Dit na een periode waarin ons land, of beter gezegd onze wereld, tot stilstand kwam door een klein onzichtbaar virus.
Ons land behoort tot een van de welvarendste landen in de wereld, maar welvaart betekent nog niet ‘een goed leven’!
In deze crisis kunnen we ervaren dat welvaart kan verdampen, werk kan wegvallen, gezondheid kan afbrokkelen.
En toch... ondanks dat alles kraakt en piept, wat hebben we allemaal nog! Hebben we daar ook aan gedacht? Of was er alleen de onzekerheid en de angst; hebben we alleen gekeken naar de cijfers van het RIVM of hadden we nog een ander, een beter houvast?

En daarom willen we nadenken over ‘het goede leven’.
Wat heeft de kerk te zeggen over ‘het goede leven’? Bij alle vragen die er al eeuwenlang zijn kun je vanuit het geloof wel zeggen dat het ‘goede leven’ ook alles met God te maken heeft, Hij maakt het leven goed.
Niet in de zin van succesvol, maar je leven wordt – met alle zorgen en verdriet – in een ander kader geplaatst. Het licht van God, het licht van vergeving valt over jouw leven.
God is goed en de toekomst is aan Hem. Natuurlijk zijn er zorgen, maar dat is niet het laatste antwoord. Zo willen we zoeken naar woorden en antwoorden die het goede leven’ weergeven, juist ook in tijden van corona!
Het ‘goede leven’ wordt soms geassocieerd met ‘je fijn voelen’, met ‘genieten’.
“Maar het leven moet niet genoten maar geleefd worden.”, zo zei Theo Boer, hoogleraar ethiek aan de PTU.
“Juist nu we ervaren hoe broos en breekbaar ons bestaan is, mogen we met elkaar zoeken naar ‘het goede’ dat dieper gaat dan dat.”
Doet u mee? Weet u welkom!

Leendert van der Werf