Jaarthema: een goed verhaal

Jaarthema: Een Goed Verhaal
Afgelopen seizoen was het jaarthema ‘een goed gesprek’. In dit nieuwe seizoen wordt op dit onderwerp voortgeborduurd met het thema ‘een goed verhaal’. Op de website van onze landelijke kerk staat als toelichting bij het jaarthema:
“In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.”
Een goed verhaal, daar kun je naar verlangen wanneer je naar de kerk gaat. Een goede preek inspireert, prikkelt en zet mensen in beweging. In onze tijd zijn velen op zoek naar een overkoepelend verhaal, waarin ons eigen levensverhaal wordt opgenomen. Een bedding, waarin ons leven zin en samenhang krijgt. Naar mijn mening heeft de gemeente van Christus, de kerk, als het hierover gaat een kostbaar verhaal. We hebben een rijk verhaal ontvangen uit Gods hand. Een verhaal dat opgetekend is in de boeken van de Bijbel en overdacht is in de eeuwenoude traditie van het christendom. Wij worden, op onze beurt, ook aangespoord om ons te verdiepen in dit rijke verhaal van Gods geschiedenis met deze wereld en met ons. Van harte welkom!
ds. Edwin Groot Karsijn