Jaarthema

Jaarthema 2022-2023

“Aan tafel.”
Samen rond Woord en tafel

‘Aan tafel!’. Dat riep mijn moeder altijd naar boven als wij huiswerk zaten te maken en zij het eten klaargemaakt had. Soms klonk de schelle koperen bel. Mijn kleinste zusjes vonden het prachtig die te gebruiken, als zij ons moesten roepen. Meestal waren we snel beneden, want we hadden trek in een warme maaltijd. 
In Lucas 19 lezen we dat Jezus zichzelf aan tafel roept. Hij staat stil en roept Zacheüs uit de vijgenboom, waarin hij zich had verscholen. 
‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in jouw huis verblijven’ (vs. 5). Zacheüs wil niets liever dan dat. Hij bewondert Jezus om wat Hij zegt en uitlegt over God. Zijn gedachten spreken hem aan. Zacheüs is op zoek naar een ander bestaan. Ook al is hij rijk, hij is niet gelukkig. Daarover wil hij met Jezus spreken. 
Hij weet dat een uitgebreide maaltijd daarvoor een goede gelegenheid is. Urenlang breng je met elkaar door aan tafel. Je informeert naar elkaars welzijn en bespreekt de dingen met elkaar die jij belangrijk vindt. En als Jezus blijft overnachten is er nog meer gelegenheid Hem zijn probleem voor te leggen. 
De omstanders hebben kritiek. Ze vinden het maar niets dat Jezus het huis van dit zondige mens, deze tollenaar, binnengaat. Waarom kiest Hij niet voor een vrome geloofsgenoot als gastheer? De maaltijd met Jezus heeft resultaat. Zacheüs vindt zijn Redder, zijn Heiland. Hij besluit anders te gaan leven.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft als jaarthema gekozen: ‘Aan tafel’. De tafel kan van alles zijn, ook voor een christen. Je eet met vrienden, viert feest en doet mee aan de buurtbarbecue. In verschillende gemeenten zijn er maaltijdgroepen, soms als onderdeel van de Alfa-cursus. In andere kerken is er een inloophuis, waar een maaltijd goedkoop of gratis wordt aangeboden. Of er is een voedselbank voor armen, ondersteund door de diaconie. En in alle gemeenten wordt het Avondmaal gevierd.

Het Avondmaal verbindt ons met God. Hij nodigt ons uit om brood en wijn te ontvangen. Hij is bij ons aan tafel. We eten een stukje van hetzelfde brood en drinken een slok wijn uit de ene beker. Zo verkondigen we ons gezamenlijk geloof, dat Christus onze Verlosser is. Hij opent de toekomst voor ons door zijn sterven en opstanding. 
De vraag is wat de andere maaltijden te maken hebben met het Avondmaal. In 1 Korintiërs 11 lezen we dat het Heilig Avondmaal is voortgekomen uit een maaltijd met gemeenteleden. Eerst werd samen gegeten, ongetwijfeld met diverse onderlinge gesprekken over God en geloof, en vervolgens werd de Maaltijd des Heren gevierd. Paulus zegt zelfs dat je alleen Avondmaal kunt vieren, als je ook in de gewone maaltijd met elkaar verbonden bent. 
De kerkenraad heeft daarom als jaarthema gekozen: ‘Samen rond Woord en Tafel’. Daaraan willen we op verschillende manieren en in verschillende groepen in de gemeente aandacht besteden.

Het Avondmaal is volgens het formulier ‘een vreugdemaal voor heel het volk van God’. Een sacrament heeft de bedoeling om het Evangelie, de blijde boodschap van God, zichtbaar en tastbaar te maken. 
Net als Zacheüs mogen we zien dat aan ons redding geschonken is in Christus. Dat delen we samen, ook over kerkgrenzen heen. We kunnen echter als kerk niet met onze rug naar de wereld staan. De Avondmaal collecte is traditioneel bestemd voor de diaconie. Dat kan geen toeval zijn. Juist als we Gods liefde voor ons vieren, willen we Hem dienen door andere mensen te helpen. Samen wordt dan meer dan onze eigen kring. 
We gunnen de liefde in Christus aan iedereen, ook aan hen die op zoek zijn, zoals Zacheüs. Een inloophuis en een voedselbank staan daarom niet los van het Avondmaal. Een christen volgt Jezus die zichzelf uitnodigde bij Zacheüs om zichzelf aan hem te kunnen geven en redding te brengen.

Waarom zou een christen op de buurtbarbecue, tijdens de werklunch of onder vrienden alleen praten over weer, werk en hobby, zonnepanelen, politiek, sport, make-up en auto’s. Zogenaamd neutrale thema’s, social talk.

Mag je niet met passie vertellen over wat je dagelijks overeind houdt en drijft en blij maakt: je geloof in Christus?
Ds. D. Westerneng