Jaarthema

Jaarthema 2023-2024

'Ga Mee’-Samen getuigen van geloof hoop en liefde

Het jaarthema dat we in het nieuwe seizoen willen gebruiken is: 'Ga mee'- Samen getuigen van geloof, hoop en liefde”.  Een nieuw kerkelijk seizoen waarin we elkaar niet alleen in de erediensten op de zondag maar ook door de week kunnen ontmoeten. Met elkaar in gesprek kunnen gaan of een activiteit met elkaar kunnen delen.

Als u wordt genodigd om mee te gaan betekent dit een actief gebeuren, in beweging komen. 
Dat kan soms veel gevraagd zijn, want er moet al zoveel; je werk kan al zoveel van je vragen, het gezin neemt veel tijd in beslag, je gezondheid laat te wensen over, je moet toch je grenzen bewaken. 
En misschien voelt het wel als nieuw rondje in de kerkelijke draaimolen, maar toch zit in de uitnodiging om ‘mee te gaan’ een samen ontdekken hoe groot Gods liefde en belofte is.

Laten we elkaar als volgelingen van Jezus de hand reiken om samen te leren, om samen ons te laten aanmoedigen om het verhaal van God te gaan zien, ontdekken en beleven. Om samen daar te zijn waar Jezus zich laat vinden. Daarvoor moet je wel in beweging komen, je openstellen.

Daarom de uitnodiging: doe mee, bid mee, zing mee!  

We wensen u een goed, leerzaam en gezegend jaarseizoen toe.

Namens de kerkenraad, Leendert van der Werf, ouderling-scriba