“Samen verder bouwen, want van U is de toekomst..”

 Kom tot Hem , de Levende steen en laat u zelf ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis.     1 Petrus 2 : 4,5.

Hopelijk liggen de meeste coronaperikelen achter ons en kunnen we hoopvol aan het nieuwe seizoen beginnen. Op de startzondag markeren we het nieuwe seizoen, waarbij we terug kunnen zien op het veelbewogen afgelopen jaar maar we willen ook vooruitkijken. Met daarbij de vraag wat zijn de mogelijkheden, wat kunnen we samen doen om weer verder te kunnen bouwen.
In de Bijbel word vaak gesproken in beelden zo wordt de kerk b.v. genoemd: een lichaam met veel leden, Gods huisgezin, tempel van de heilige Geest. En Christus wordt vaak aan ons voorgesteld in beelden als: het Licht, het Brood, het Water, de Goede Herder. Petrus spreekt ook in een beeld als hij zegt: “Laat uzelf als levende stenen gebruiken”..

Bij stenen denken we wellicht aan mooie gladde stenen, regelmatig van vorm. Maar in de Bijbelse tijd werden gebouwen gemaakt van stenen uit de steengroeve, denk maar aan de bouw van de tempel die Salomo liet bouwen. Petrus noemt Christus de Levende Steen, omdat Hij dood is geweest en weer is opgestaan. En Hij heet ook de Hoeksteen, een belangrijke steen, als fundament. Bij de bouw van een huis door de bouwvakkers uit die tijd zorgvuldig uitgekozen.

Gemeentezijn en gemeenteopbouw begint dus bij de Hoeksteen, Christus. Daarom roept Petrus ons toe: Kom tot de Levende Steen, sluit je aan bij Christus.
In onze tijd stoten velen zich aan Hem, wat moet je nou met Christus, de gekruisigde. Maar Gods kracht en liefde werd juist in die zwakheid zichtbaar.
Levende stenen staat niet voor een succes verhaal, voor een gladde gepolijste kerk waar alles op rolletjes loopt. Kerk zijn, levende gemeente van Christus staat ook in het teken van het kruis. En dat kruis staat voor zelfverloochening, het staat voor dienstbaarheid, het staat voor de minste willen zijn.

Daarom kom tot Hem, sluit je aan bij de levende Hoeksteen, Gods lievelingssteen, dan word je levend. Misschien zegt u: ik pas niet, ik ben te oud, onbruikbaar.
Maar de Here God denkt daar anders over, iedereen in de gemeente wordt geroepen mee te bouwen. Je hebt oude stenen, jonge stenen, kleine en grote stenen, verschillend van kleur en karakter. Maar wat voor steen je ook bent, door Gods genade mag je een levende steen zijn. Elke steen is er één! God wil u gebruiken, laat u dan gebruiken!
Stel u beschikbaar, gehoor gevend aan de roep vanuit het Woord. Laat uzelf als levende stenen gebruiken tot eer van God en tot opbouw van de gemeente.

Leendert van der Werf