Jaarthema: een goed gesprek

Jaarthema: 'een goed gesprek'

Het jaarthema dat ons dit jaar van bovenaf wordt aangereikt is ‘een goed gesprek’. Op de site van onze landelijke kerk staat als introductie bij dit thema het volgende:

“In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht.”

Als we spreken over een goed gesprek dan zijn kernwoorden dus aandacht, tijd, echte ontmoeting. Gelukkig hangt het hebben van een goed gesprek niet af van de hoeveelheid woorden die we gebruiken, maar van de vraag of er echt geluisterd wordt. Bij een goed gesprek is er sprake van oprechte interesse in elkaar.

Ook in de Bijbel speelt communicatie een enorm grote rol. God schept en ordent de hemel en aarde door te spreken (Gen. 1). God spreekt met mensen en mensen communiceren met elkaar. Verbaal en non-verbaal.

Met woorden kun je blijkbaar de wereld en de ander maken of kapot maken. De kracht en macht van woorden is volgens de Bijbel enorm. Jakobus spreekt in zijn brief in duidelijke bewoordingen over de macht van onze tong (Jak. 3). En zelfs door niet te spreken, door te zwijgen, kun je heel veel zeggen.

Jezus Christus wordt in de Bijbel en in de kerk het Woord van God genoemd. Door Hem heeft God ons bij uitstek laten zien wie Hij is. God heeft vooral door Christus tot ons gesproken. Hij heeft dus niet zozeer woorden nodig om te spreken. Juist in het leven van Jezus zien we dat daden soms meer zeggen dan allerlei mooie woorden. Voor de doeners onder ons is dat ongetwijfeld een opluchting en voor de sprekers onder ons een puntje van aandacht.

Toch is een goed gesprek, bijvoorbeeld over het geloof, over wat je bezielt, enorm waardevol. Met name in onze tijd waarin het geloofsgesprek thuis en in de samenleving verschraalt. In de kerk worden er daarom ook dit seizoen weer verschillende activiteiten georganiseerd om ruimte te maken voor goede gesprekken. U en jij bent daarvoor van harte uitgenodigd. Schuif gewoon eens aan! Een goed gesprek thuis met elkaar, met vrienden of samen in de kerk kan namelijk nooit kwaad. Alvast goede gesprekken gewenst! (Mocht u overigens een gesprek met mij op prijs stellen, schroom dan zeker niet om even te bellen.)

ds. Edwin Groot Karsijn