Kringwerk

Catechese
“Catechisatie is eigenlijk de basisschool voor geloven”, zei een jongere afgelopen seizoen. En eigenlijk vind ik dat heel mooi gezegd. Tijdens catechisatie leer je de basis van het christelijk geloof. Als je dus een aantal jaren catechisatie hebt gevolgd, dan mag je er vanuit gaan dat je een goede basiskennis hebt van het christelijk geloof. Een mooi fundament waar je de rest van je leven op verder kunt bouwen.
We gaan dit jaar gebruik maken van een mooie methode van de HGJB ‘Leer en Leef’. Tot snel!
Tijd en locatie: woensdagavond 19.15-20.15 uur, consistorie (1x per 2 weken) Leeftijd: vanaf 12 jaar. Data: zie rooster en website
Contactpersoon: ds. Edwin Groot Karsijn, tel.641219

Gesprekskring
Dit seizoen willen we gaan grasduinen in de Gewone Catechismus. Deze nieuwe catechismus is een mooi initiatief van drie predikanten uit verschillende kerkgenootschappen. Elke gesprekskring zal er een onderwerp uit deze catechismus centraal staan. Met behulp van de Bijbel en de Gewone Catechismus zullen we met elkaar in gesprek gaan. Van harte welkom!
Heeft u nog nooit deelgenomen aan de gesprekskring, maar overweegt u dat wel? Schuif gewoon eens aan of neem even contact met mij op. Het boekje ‘Gewone Catechismus’ (2019) hoeft u nog niet te bestellen, maar dat mag natuurlijk wel.
Tijd en locatie: dinsdagavond 19.45-21.30 uur, Voorkerk (1x per maand)
Data: zie rooster en website
Contactpersoon: ds. Edwin Groot Karsijn, tel.641219

Gebedskring
Sinds enkele jaren is er in de gemeente een gebedskring. Hierover wordt verschillend gedacht. Van waarom moet je in de week bij elkaar komen, je kunt thuis toch ook bidden.
Maar het is juist heel belangrijk en waardevol omdat met elkaar te doen.

Onze druk bezig zijn hoeft geen excuus te zijn, “Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid” zei eens Maarten Luther.
Ook vanuit de Bijbel weten we hoe belangrijk het gebed is. En steeds weer wordt van Jezus vermeld dat Hij biddend de nacht doorbracht!
Er kan specifiek gebeden worden voor leden van zowel de kerkelijke als de burgerlijke gemeente. Maar ook voor (ernstige) situaties eiland breed, in ons land en wereldwijd.
Bepaalde dingen die niet zo specifiek in de zondagse erediensten worden genoemd kunnen nu wel worden uitgezegd. Er is gezien bepaalde, zeer zorgelijke, ontwikkelingen in de wereld, maar dat kan ook persoonlijk zijn, alle reden om steeds weer samen te bidden.
Er is ook ruimte voor stil gebed. U hoeft niets te doen, gewoon (stil) er zijn is ook nuttig en nodig want hoe meer zielen, hoe meer kracht.
Data: zie rooster of website
Contactpersoon: Leendert van der Werf, tel. 642577.

Ouderenkring
Ook in het komende winterseizoen, starten wij voor het 12e seizoen alweer, met de Ouderenkring. Wij, dat zijn Hanny Kloet en Riet Beije.
Eén keer per maand komen wij als (jongere) ouderen en de wat oudere ouderen van de gemeente bij elkaar in de Voorkerk.
Het doel van deze bijeenkomsten gaat ons in de eerste plaats om de ontmoeting met elkaar, het contact. Het is altijd heel goed en gezellig!
Bent u 55-plus, schuif ook eens aan! Ook niet-gemeenteleden zijn van harte welkom.

Ons samenzijn beginnen we, na het welkomstwoord, altijd met het zingen van een lied, gebed en een korte meditatie.
Dan is er pauze met koffie/thee en altijd iets lekkers erbij. Onderwijl wordt er onder elkaar bijgepraat en daar maakt iedereen goed gebruik van!

Het programma na de pauze is gevarieerd. Een quiz, een themamiddag, gratis bingo met prijsjes, een crea-middag ( bloemstukje maken of iets anders) en elk seizoen een Zeeuwse middag. Ook vragen we wel eens iemand die ons iets kan vertellen over een interessant onderwerp, daarbij soms gebruik makend van de beamer.

En natuurlijk hebben we een Kerstviering.

Heel fijn dat onze Ouderenkring steeds goed wordt bezocht. Kom gerust eens een keertje langs en breng dan gelijk iemand mee, bv. uw buurman, buurvrouw, vriend of vriendin.
Voor de onkosten vragen we € 1, - per middag.
Via de Kerkbrief, de Kerkbode en de website houden we u op de hoogte van de data en wat er die middag op het programma staat. Hanny en Riet zien uit naar uw komst!
Problemen met vervoer? Er is altijd de mogelijkheid dat u gehaald en/of thuisgebracht wordt. Bel daarvoor gerust naar Riet, tel. 642996
Ook voor andere vragen/ opmerkingen mag u altijd bellen.
Contactpersonen: Hanny Kloet. tel 644620 en Riet Beije, tel 642996

De Saelekring
Van harte nodig ik u uit om dit seizoen deel te nemen aan de Saelekring. Afgelopen seizoen hebben we de tweede helft van het jaar bekende Bijbelverhalen gelezen en besproken met behulp van schilderijen van Marc Chagall.
Ook dit seizoen hopen we weer mooie gesprekken en gezellige middagen met elkaar te beleven rondom een geopende Bijbel.
Mocht u voor het eerst deel willen nemen aan de Saelekring? U kunt gerust aanschuiven.
Tijd: maandagmiddag 14.30-16.00 uur (1x per maand)
Data: zie rooster of website
Locatie: atrium/grote zaal in de Saele (i.v.m. verbouwing)
Contactpersoon: ds. Edwin Groot Karsijn, tel.641219

Vrouwen – Ontmoetings – Kring
Dit seizoen zijn er weer verschillende bijeenkomsten op wisselende tijden zodat er ook voor vrouwen met een baan binnen of buitenshuis een mogelijkheid is om aan de kring deel te nemen.
Naast creatief bezig zijn of met elkaar nadenken over een bepaald thema, is ook de ontmoeting belangrijk.
Het is de bedoeling om 3 keer een thema ochtend te houden en 3 keer een creatieve activiteit.
Deelname is niet aan leeftijd gebonden en ook gasten zijn van harte welkom.
Alle bijeenkomsten staan vermeld in de seizoenkalender en worden, met aanvangstijd, aangekondigd in de kerkbrief, de kerkbode en de website.
We zien uit naar goede ontmoetingen. Wees hartelijk welkom!!
Contactpersonen:
Rian Bal, tel. 642023 en Willy van den Boogaart, tel 642970

Maaltijdgroep
Het is inmiddels een goede traditie om als maaltijdgroep bij elkaar te komen. Het is gelukkig steeds een zeer geslaagde avond. Het was gezellig om bij elkaar te zijn en ook nog te genieten van een heerlijke maaltijd.
Maar ook de geldelijke opbrengst overtrof alle verwachtingen.

Toen werd al gezegd: dit smaakt naar meer. Hier willen we gehoor aan geven.
Dus hopen we u en anderen weer te ontmoeten op vrijdag 21 februari 2020 in de Voorkerk.
Verdere informatie volgt via de kerkbrief.
Contactpersoon: Tineke van der Werf, tel. 642577.

 • Catechese

  Catechese

  Geloven is niet meer in – in deze tijd. "Geloof jij nog" of "ga jij dan nog naar de kerk"…

  Lees verder

 • Vrouwen ontmoetingskring

  Vrouwen ontmoetingskring

  Dit seizoen zijn er weer verschillende bijeenkomsten op wisselende tijden zodat er ook voor vrouwen met een baan binnen of…

  Lees verder

 • Maaltijdgroep

  Maaltijdgroep

  Al enkele jaren komen we als maaltijdgroep jaarlijks bij elkaar. Dit zijn zeer geslaagde avonden, het is gezellig om bij…

  Lees verder

 • Ouderenkring

  Ouderenkring

  Ook in het komende winterseizoen starten we, voor het 11e seizoen alweer, met de Ouderenkring. Deze staat onder leiding van…

  Lees verder

 • Groeigroep

  Groeigroep

  Graag nodig ik u en jou uit om het komende seizoen deel te nemen aan de groeigroep. Samen zullen we…

  Lees verder

 • Geloofsopvoeding

  Geloofsopvoeding

  De manier waarop je bezig bent met geloofsopvoeding heeft veel te maken met de manier waarop jij gelooft. Het begint…

  Lees verder

 • Gesprekskring

  Gesprekskring

  We willen dit seizoen met elkaar in gesprek gaan over verhalen en teksten uit de Bijbel en ons afvragen wat…

  Lees verder

 • Gebedskring

  Gebedskring

  Sinds enkele jaren is er in de gemeente een gebedskring. Hierover wordt verschillend gedacht. Van waarom moet je in de…

  Lees verder

 • Saelekring

  Saelekring

  Het is altijd weer een vreugdevolle zaak elkaar te mogen ontmoeten rond een geopende Bijbel. In de Bijbel kom je…

  Lees verder