Gesprekskring

We willen dit seizoen met elkaar in gesprek gaan over verhalen en teksten uit de Bijbel en ons afvragen wat deze ons vandaag de dag te zeggen hebben. Telkens in de eerstvolgende dienst waarin ik voor hoop te gaan zal de besproken Bijbeltekst centraal staan in de verkondiging. Zo willen we onze kennis over de Bijbel verdiepen én de Bijbel verbinden met ons eigen leven. Op deze manier bereiden we ons tegelijkertijd ook al voor op de kerkdienst.

U bent van harte welkom! Heeft u nog nooit deelgenomen aan een gesprekskring, maar overweegt u wel om dat te doen? Schuif gewoon de eerste keer aan om het eens te proberen.

Tijd en plaats: dinsdagavond 1x per maand, 19.45-21.30 uur in de consistorie/Voorkerk

Data: zie seizoenkalender

Contactpersoon: Leendert van der Werf