Gesprekskring

Gesprekskring

Dit jaar komen we in de Voorkerk bij elkaar rondom de eerste brief aan Timoteüs.
Timoteüs is een medewerker van Paulus die in Efeze werkt. Op een dag ontvangt hij een brief van zijn leermeester en vriend. Die willen wij ook gaan lezen.

De opzet van de avonden is eenvoudig. Thuis heeft iedere deelnemer het Bijbelgedeelte gelezen.
Ds. Westerneng zal in het kort nog wat toelichting geven.

Daarna bespreken we in groepjes of samen in één groep een paar gespreksvragen vanuit het Bijbelgedeelte. Die zijn erop gericht dat we de boodschap van Paulus aan Timoteüs in ons eigen leven en onze eigen situatie vormgeven. De vragen komen in de Kerkbrief, zodat u er thuis al over kunt nadenken.
Natuurlijk is er volop ruimte voor uw eigen vragen en gedachten. Zo zijn we elkaar tot steun.

We beginnen iedere dinsdagavond om 20.00 uur en sluiten uiterlijk 21.45 uur af. Data: vermeld in de jaarkalender.

Van harte welkom in de Voorkerk!