Gesprekskring

Het ingrijpende gebeuren rondom het coronavirus bracht ons op het idee om dit seizoen met elkaar, in het kader van ons jaarthema “Het goede leven”, na te denken over het boek van psychiater Dirk de Wachter – De kunst van het ongelukkig zijn. Zijn devies is: laat de focus op geluk los, streef naar zin. En de zin van het bestaan is zorgen voor andermans geluk. Vanuit dit boek maar ook van wat anderen (zoals b.v . Margriet van der Kooi, en kerkvader Augustinus) hierover hebben geschreven willen we nadenken. En wat zegt de Bijbel over geluk en het goede leven? Met elkaar zullen we in gesprek gaan over “het goede leven” wat dieper gaat dan ons streven naar het goede en naar betekenis van gelukkig en ongelukkig zijn. Hoe kunnen we daar een goede levensweg in vinden?
Van harte welkom in de Voorkerk!
Contactpersoon: de scriba. (Zie contactgegevens)

‘Het goede leven’

Wij zijn de tijden
Het zijn slechte tijden.
Het zijn moeilijke tijden,
dat zeggen de mensen tenminste.
Maar laten we liever goed leven
dan worden de tijden vanzelf goed.
Wij zijn de tijden -
zoals wij zijn, zo zijn de tijden.
Waarom teleurgesteld zijn, waarom mopperen?
De wereld is slecht, ja zeker slecht.
Maar wat is er dan zo slecht aan de wereld?
De hemel, de aarde en het water zijn niet slecht
en alles wat daarin is:
de vissen, de vogels en de bomen ook niet,
al die dingen zijn goed.
Laten we dan liever goed leven.
Dan worden de tijden ook vanzelf goed,
want wij zijn de tijden -
zoals wij zijn, zijn de tijden.

Bovenstaande tekst is geschreven door de oude kerkvader Augustinus
(354-430). Onvoorstelbaar, een tekst van 1600 jaar oud die zó actueel is.