Gesprekskringen

Gesprekskring algemeen
We komen bij elkaar in de kerkenraadskamer of de Voorkerk op dinsdagavond.
De opzet van de avonden is iets veranderd omdat we dit jaar met een boekje werken. Het is geschreven door René de Reuver en heeft als titel ‘Voorbeeldig geloven - Bijbelstudies over Hebreeën 11’. Daarin staat een Bijbelgedeelte dat iedere deelnemer thuis leest ter voorbereiding. Op de avond zelf zal ds. Westerneng, zo nodig, nog wat extra toelichting geven. Er staan een aantal gespreksvragen in het boekje. Die zijn het uitgangspunt voor het gesprek.

Natuurlijk is er volop ruimte voor eigen vragen en gedachten. Het gaat er immers om dat we groeien in geloof en elkaar daarbij helpen.

We schaffen het boekje gezamenlijk aan. Doet u dat dus niet zelf! We beginnen de bijeenkomsten dinsdag om 20.00 uur en sluiten uiterlijk 21.45 uur af.

Van harte welkom in de Voorkerk!

Gespreksgroep voor jongeren
De kerkenraad heeft ervoor gekozen extra aandacht te geven aan de toerusting naar jongeren en jongvolwassenen onder leiding van ds. Westerneng. Er zijn verschillende jongeren van 18 jaar en ouder. Zij voelen zich door hun leeftijd niet meer zo thuis bij de middelbare scholieren of zijn doordeweeks gewoon niet thuis. Ze zijn geïnteresseerd in kerk en geloven, maar hebben hun vragen of de kerk wel iets voor hen is.

Met deze jongeren wil ik graag één keer in de maand bij elkaar gaan komen. We gaan in gesprek over hetzelfde boekje als de gesprekskring ‘Voorbeeldig geloven’ van René de Reuver.

De eerste avond is in de Voorkerk op vrijdag 15 september om 19.30 uur. Dan spreken we de avond en de tijd af, waarin zoveel mogelijk met jullie wensen rekening wordt gehouden. Kun je niet komen, maar wil je wel meedoen, app of bel me even (06-43771291)

Gespreksgroep jongvolwassenen en jonge ouders
De kerkenraad heeft er eveneens voor gekozen om ook extra aandacht te geven aan de toerusting naar jongeren en jongvolwassenen onder leiding van ds. Westerneng. De gemiddelde leeftijd in de gesprekskring is ruim boven de vijftig. We weten dat twintigers en dertigers een heel ander leven hebben. Ze zijn druk en volop bezig met werk en gezin. Het kost best moeite alle ballen in de lucht te houden. Gelukkig zijn er verschillende leden uit deze leeftijdsgroep die in de kerkdiensten komen, een groeiende groep.
Maar ze willen best samen eens sparren over geloof en kerk en wat die voor hun leven betekenen. Ook voor hen willen we graag een gespreksgroep organiseren.

De eerste avond is in de Voorkerk op vrijdag 15 september om 20.30 uur. Dan spreken we de avond en de tijd af en waar we gaan samenkomen. Jullie wensen zijn het uitgangspunt voor de dingen die we bespreken. Kun je die avond niet komen, maar wil je wel meedoen, app of bel me even (06-43771291).