Gebedskring

Sinds enkele jaren is er in de gemeente een gebedskring. Hierover wordt verschillend gedacht. Van waarom moet je in de week bij elkaar komen, je kunt thuis toch ook bidden tot gevoelens van hoe waardevol het is om juist ook in de week met elkaar te bidden.

Ook vanuit de Bijbel weten we hoe belangrijk het gebed is. En steeds weer wordt van Jezus vermeld dat Hij biddend de nacht doorbracht!

Er kan specifiek gebeden worden voor leden van zowel de kerkelijke als de burgerlijke gemeente. Maar ook voor (ernstige) situaties eilandbreed, in ons land en wereldwijd.

Bepaalde dingen die niet zo specifiek in de zondagse erediensten worden genoemd kunnen nu wel worden uitgezegd. Er is gezien - bepaalde, zeer zorgelijke, ontwikkelingen in de wereld, maar dat kan ook persoonlijk zijn, - alle reden om steeds weer samen te bidden.

Er is ook ruimte voor stil gebed. U hoeft niets te doen, gewoon (stil) er zijn is ook nuttig en nodig want hoe meer zielen, hoe meer kracht.

Data: zie seizoenkalender

Contactpersoon: Leendert van der Werf, tel. 642577