Gebedskring

Gebedskring

Sinds enkele jaren is er in de gemeente een gebedskring. Hierover wordt verschillend gedacht. Want waarom moet je in de week bij elkaar komen? Je kunt thuis toch ook bidden?
Maar het is juist heel belangrijk en waardevol om dat met elkaar te doen.

Zo kan het ook bemoedigend zijn als je weet dat er bij ziekte en/of zorg voor je gebeden wordt. Laten we de kracht van het gebed niet onderschatten en wordt er vaak niet teveel gepraat en gediscussieerd en te weinig gebeden?
Ook vanuit de Bijbel weten we hoe belangrijk het gebed is. En steeds weer wordt van Jezus vermeld dat Hij biddend de nacht doorbracht!

Er kan specifiek gebeden worden voor leden van zowel de kerkelijke als de burgerlijke gemeente. Maar ook voor (ernstige) situaties eiland breed, in ons land en wereldwijd.
Bepaalde dingen die niet zo specifiek in de zondagse erediensten worden genoemd kunnen nu wel worden uitgesproken. Er is gezien bepaalde zeer zorgelijke ontwikkelingen in de wereld of wellicht in je persoonlijk leven alle reden om steeds weer samen te bidden.

Er is ook ruimte voor stil gebed. U hoeft niets te doen, gewoon (stil) erbij zijn is ook nuttig en nodig want hoe meer zielen, hoe meer kracht.

Contactpersoon: Leendert van der Werf, tel. 642577.