Crèche

Crèche

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor uw kinderen als ze te klein zijn om mee te gaan naar de kerk. Voor de dienst kunt u uw kind in de ‘Voorkerk’ brengen waar ze worden opgevangen. 
Vlak voor het slotlied komen de kinderen terug in de kerk zodat ze vast wat aan de kerkdienst wennen en het belangrijkste, ze krijgen zo ook Gods zegen mee.

Contactpersoon:  Rian Bal,   tel. 642023.