Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers: predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. Ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Er vinden 11 vergaderingen per jaar plaats.

Zijn er vragen of stelt u of jij een gesprek op prijs, dan kunt u uiteraard ook tussentijds via telefoon of email contact zoeken met de wijkouderling, of schriftelijk via de scriba (zie contactinformatie).

 

 • College van Ouderlingen

  College van Ouderlingen

  College van Ouderlingen. De gemeente is een oefenplaats om omzien naar elkaar te oefenen en te verdiepen. Een betekenisvol woord…

  Lees verder

 • College van Ouderling-kerkrentmeesters

  College van Ouderling-kerkrentmeesters

  College van Ouderling-kerkrentmeesters. Het College van kerkrentmeesters is een college van ouderlingen met een speciale opdracht die in de kerkorde…

  Lees verder

 • College van Diakenen

  College van Diakenen

  College van Diakenen. De diakenen zijn, als college, verantwoorde- lijk voor de diaconale gelden die zij bij el- elkaar brengen,…

  Lees verder