Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers – predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen – die gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn voor de opbouw van de gemeente.
Het uitgangspunt is om de gemeente te bepalen bij de rijkdom die geschonken is in Jezus Christus en bij haar roeping in de wereld.
De kerkdiensten zijn hierbij een belangrijk moment om te vieren, daarom nodigt de kerkenraad alle gemeenteleden uit om trouw de diensten te bezoeken. De kerkdienst bezoek je immers niet alleen voor jezelf, maar vooral om God te eren en elkaar te bemoedigen en te ontmoeten.
Samen vieren is een belangrijke uiting van christelijk geloof.

De kerkenraad vergadert 11 keer per jaar, zo mogelijk op de eerste dinsdag van de maand.
In november is er een gemeenteavond waarop gemeenteleden vragen kunnen stellen of een bemoedigend woord kunnen spreken over het kerkenraadswerk.
Heeft u of heb jij vragen of stelt u of jij een gesprek op prijs, kunt u uiteraard ook tussentijds contact zoeken, via de telefoon of de mail, met de wijkouderling, of schriftelijk via de scriba. ( zie contactinformatie )

 • College van ouderlingen

  College van ouderlingen

  De gemeente is een oefenplaats om omzien naar elkaar te oefenen en te verdiepen. Een betekenisvol woord voor dit omzien…

  Lees verder

 • College van kerkrentmeesters

  College van kerkrentmeesters

  Beleid Het College van kerkrentmeesters is een college van ouderlingen met een speciale opdracht die in de kerkorde als volgt…

  Lees verder

 • College van diakenen

  College van diakenen

  Beleid Het college van diakenen geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Bovendien zijn diakenen, als college,…

  Lees verder