College van Ouderlingen

College van Ouderlingen.

De gemeente is een oefenplaats om omzien naar elkaar te oefenen en te verdiepen. Een betekenisvol woord voor dit omzien is pastoraat. Dit is een van de belangrijke taken van ouderlingen.
Daarbij gaat het om zaken in zijn algemeenheid, wat vruchtbaar zou kunnen zijn om het onderling meeleven te verbeteren. Pastoraat is namelijk niet een taak die anderen zouden moeten uitvoeren, maar een opdracht en geschenk voor ons allemaal.

Als groet en teken van bemoediging gaan de bloemen die tijdens de diensten in de kerk hebben gestaan, naar een van de gemeenteleden.
Vaak is dit iemand die te maken heeft met ziekte of andere zorgen, na thuiskomst uit het ziekenhuis, na overlijden of die om andere reden een hartelijk signaal kan gebruiken.
De senioren in de gemeente krijgen rondom hun verjaardag bezoek en een attentie van de bezoekdames.
Ook met nieuw-ingekomenen wordt contact gezocht. Ze worden namens onze gemeente welkom geheten en krijgen informatie over onze gemeente aangereikt.

Laat van u horen!
Een goed meeleven met elkaar is alleen mogelijk als u deelt wat er in uw leven gaande is. Ook zo kunnen we als geloofsgemeenschap met elkaar delen en meeleven.
Geef daarom bij vrolijke gebeurtenissen, zoals een huwelijk, een jubileum, een bepaald examen of herwonnen gezondheid een bericht aan uw wijkouderling of aan de predikant. Hetzelfde geldt in tijden van tegenslag zoals ziekte, ziekenhuis opname, ongeluk of verdriet.
Verstuurt u een trouwkaart, een geboortekaartje of rouwkaart? Stuur dan ook een exemplaar aan de kerk, per adres van de scriba.
Geef wijzigingen in de woon- en/of gezinssituatie door aan de predikant, wijkouderling en/of de ledenadministrateur via de telefoon, email of persoonlijk.

Pastoraat en bezoekwerk
Wanneer je als mensen elkaar ontmoet, is er veelal een vorm van horen, zien en delen met elkaar. Dat delen kan bestaan uit belangstellend naar de ander informeren of het delen van een gebeuren dat je hebt ervaren.
Ook als geloofsgemeenschap willen we met elkaar delen. Dit gebeurt niet alleen in de samenkomsten van de gemeente tijdens de zondagse erediensten, maar ook in de week.

Zo zijn we samen op weg naar … als mensen die in geloof, hoop en liefde met elkaar horen en zien. Maar er is MEER – dat is meeleven in tijden van vreugde maar ook in verdrietige perioden.
Niet alleen als er zorgen zijn van bv. ziekte en/of een ziekenhuisopname maar ook als er vreugdevolle dingen zijn horen we dit graag van u.
Wilt u kontakt opnemen met scriba of wijkouderling ?