College van ouderlingen

De gemeente is een oefenplaats om omzien naar elkaar te oefenen en te verdiepen. Een betekenisvol woord voor dit omzien is pastoraat. Dit is een van de belangrijke taken van ouderlingen. Ze worden daarin bijgestaan door het pastoraal team. In overleg situaties worden vragen en suggesties uitgewisseld.

Daarbij gaat het om zaken in zijn algemeenheid, wat vruchtbaar zou kunnen zijn om het onderling meeleven te verbeteren. Pastoraat is namelijk niet een taak die anderen zouden moeten uitvoeren, maar een opdracht en geschenk voor ons allemaal.

Als groet en teken van bemoediging gaan de bloemen die tijdens de diensten in de kerk hebben gestaan, naar een van de gemeenteleden.

Vaak is dit iemand die te maken heeft met ziekte of andere zorgen, na thuiskomst uit het ziekenhuis, na overlijden of die om andere reden een hartelijk signaal kan gebruiken.

De senioren in de gemeente krijgen rondom hun verjaardag bezoek en een attentie van de bezoekdames.

Ook met nieuw ingekomen kerkleden wordt contact gezocht. Ze worden namens onze gemeente welkom geheten en krijgen informatie over onze gemeente aangereikt.

Laat van u horen!

Een goed meeleven met elkaar is alleen mogelijk als u deelt wat er in uw leven gaande is.

Ook zo kunnen we als geloofsgemeenschap met elkaar delen en meeleven.

Geef daarom bij vrolijke gebeurtenissen, zoals een(huwelijks)jubileum, een bepaald examen of herwonnen gezondheid een bericht aan uw wijkouderling of aan de predikant. Hetzelfde geldt in tijden van tegenslag zoals ziekte, ziekenhuis opname, ongeluk of verdriet.

Verstuurt u een trouwkaart, een geboortekaartje of rouwkaart? Stuur dan ook een exemplaar aan uw kerk, per adres van de scriba.

Privacy

Het laatste halfjaar is er veel te doen over de nieuwe privacy verordening (AVG) die in werking is getreden. Hierdoor moeten ook de kerken nog zorgvuldiger omgaan met alle persoonlijke gegevens.

Uw gegevens worden alleen binnen de kerk gebruikt en nooit aan derden verstrekt.

Voor het vermelden van uw naam in de Kerkbrief bij “Lief en leed”, bij “Verjaardagen” en “Bloemen” is uw toestemming nodig.

Heeft u in het verleden geen bezwaar gemaakt tegen vermelding dan zullen we de verjaardagen blijven vermelden. Voor alle andere gebeurtenissen wordt uw toestemming gevraagd voor vermelding.

Pastoraat en bezoekwerk

Wanneer je als mensen elkaar ontmoet, is er veelal een vorm van horen, zien en delen met elkaar. Dat delen kan bestaan uit belangstellend naar de ander informeren of het delen van een gebeuren dat je hebt ervaren.
Ook als geloofsgemeenschap willen we met elkaar delen. Dit gebeurt niet alleen in de samenkomsten van de gemeente tijdens de zondagse erediensten, maar ook in de week.
Zo zijn we samen op weg naar … als mensen die in geloof, hoop en liefde met elkaar horen en zien.

Maar er is MEER – dat is meeleven in tijden van vreugde maar ook in verdrietige perioden.

Niet alleen als er zorgen zijn van bv. ziekte en/of een ziekenhuisopname maar ook als er vreugdevolle dingen zijn horen we dit graag van u.

Wilt u kontakt opnemen met predikant, scriba of wijkouderling ?

Naast de ouderlingen is er ook een pastoraal team dat ook bezoekwerk doet. De gemeenteleden die deel uitmaken van het pastorale team zijn:

Wijk 1: mevr. Hannie Kloet - Fase
Wijk 2: mevr. Willy van den Boogaart - Nijsse
Wijk 3: mevr. Marry van der Jagt
Wijk 4 : mevr. Willy van de Sande - Kooman

Algemene informatie rondom de kerkdiensten.

In de diensten zingen we uit het Liedboek voor de kerken en de Evangelische Bundel. Deze zijn ook in de kerk aanwezig. In bijzondere diensten is er vaak een liturgie.

Een overzicht van kerkdiensten met voorganger, bestemming collecte, crèche, etc. vindt u in de 14-daagse Kerkbrief en de eilandelijke Kerkbode.

Dankzegging en voorbede

Voor persoonlijke levenssituaties wordt vooral in de morgendiensten voorbede en/of dankzegging gedaan. Uw eventuele verzoek hiertoe –voor uzelf of anderen kunt u kenbaar maken aan de predikant, uw wijkouderling of via het voorbede-boek dat u vindt op de side-table in de hal van de kerk.

Ontmoeting na de dienst

Op de laatste zondag van de maand staat er na afloop van de morgendienst in de Voorkerk koffie, thee en fris klaar. Ook na bijzondere diensten is er veelal gelegenheid elkaar te ontmoeten. Maak er gebruik van. Van harte uitgenodigd!

Avondmaal:

Jezus heeft zijn leerlingen het Avondmaal gegeven om te gedenken en te vieren hoe Zijn leven en sterven ons nieuwe toekomst geeft.

Vijf keer per jaar vieren we het heilig Avondmaal: op Witte donderdag en op vier zondagen verspreid over het jaar. Op de desbetreffende zondagen vindt de bediening van het Avondmaal in de morgendienst plaats.

Aan de viering van het Heilig Avondmaal zijn niet alleen leden van onze wijkgemeente welkom, maar ook gasten die in hun eigen gemeente gewoonlijk aan het Avondmaal deelnemen.

Na de nodiging nemen gemeenteleden die willen deelnemen aan het Avondmaal vanuit de zijbanken plaats in het middengedeelte van de kerk, en er is de afspraak om dan zoveel mogelijk vanuit de achterste banken in het midden gedeelte naar voren te komen.

In speciale gevallen (bijv. bij een kwetsbare gezondheid) is het mogelijk dat het Avondmaal bij u thuis gevierd wordt.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de predikant en/of uw wijkouderling.