College van Ouderlingen

College van Ouderlingen.
De gemeente is een oefenplaats om omzien naar elkaar te oefenen en te verdiepen. Een betekenisvol woord voor dit omzien is pastoraat. Dit is een van de belangrijke taken van ouderlingen.
Daarbij gaat het om zaken in zijn algemeenheid, wat vruchtbaar zou kunnen zijn om het onderling meeleven te verbeteren. Pastoraat is namelijk niet een taak die anderen zouden moeten uitvoeren, maar een opdracht en geschenk voor ons allemaal.

De senioren in de gemeente krijgen rondom hun verjaardag bezoek en een attentie van de bezoekdames.
Ook met nieuw-ingekomenen wordt contact gezocht. Ze worden namens onze gemeente welkom geheten en krijgen informatie over onze gemeente aangereikt.

Laat van u horen!
Een goed meeleven met elkaar is alleen mogelijk als u deelt wat er in uw leven gaande is. Ook zo kunnen we als geloofsgemeenschap met elkaar delen en meeleven.

Geef daarom bij vrolijke gebeurtenissen, zoals een huwelijk, een jubileum, een bepaald gehaald examen of herwonnen gezondheid een bericht aan uw wijkouderling of aan de predikant. Hetzelfde geldt in tijden van tegenslag zoals ziekte, ziekenhuis opname, ongeluk of verdriet.

Verstuurt u een trouwkaart, een geboortekaartje of rouwkaart? Stuur dan ook een exemplaar aan de kerk, per adres van de scriba.

Geef wijzigingen in de woon- en/of gezinssituatie door aan de predikant, wijkouderling en/of de ledenadministrateur via de telefoon, email of persoonlijk (zie contactinformatie).