Portfolio Category: kerkenraad

College van Ouderlingen

College van Ouderlingen. De gemeente is een oefenplaats om omzien naar elkaar te oefenen en te verdiepen. Een betekenisvol woord voor dit omzien is pastoraat. Dit is een van de belangrijke taken van ouderlingen. Daarbij gaat het om zaken in zijn algemeenheid, wat vruchtbaar zou kunnen zijn om het onderling meeleven te verbeteren. Pastoraat is…
Lees verder

College van Ouderling-kerkrentmeesters

College van Ouderling-kerkrentmeesters. Het College van kerkrentmeesters is een college van ouderlingen met een speciale opdracht die in de kerkorde als volgt omschreven staat: -- het financiële beheer van de kerkelijke gemeente zijnde niet van diaconale aard --. Het college is verantwoordelijk voor geldwerving via kerkcollectes, deurcollectes, acties en subsidies. De gelden worden aangewend voor…
Lees verder

College van Diakenen

College van Diakenen. De diakenen zijn, als college, verantwoorde- lijk voor de diaconale gelden die zij bij el- elkaar brengen, beheren en besteden. Als college van diakenen vormen zij het bestuur van de diaconie. Het college maakt deel uit van de kerkenraad. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie.…
Lees verder