Category Archives: Schikking

Liturgische schikking

Schikking 40 dagentijd 1 maart 2020

Woorden bij de eerste zondag in de 40 dagentijd daarbij de tekst uit psalm 91 : 15 Roept hij mij aan, Ik zal hem antwoorden.. Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. het hebben van een stip op de horizon helpt. Een stip herinnert ons aan het…
Lees verder

Schikking belijdenisdienst 23-02-2020

Een symbolische schikking, zoals u die hier rechts vooraan ziet, kan ook in woorden een gebeuren weergeven en onderstrepen. De witte stokjes die je achter in de schikking ziet duiden op de woorden uit psalm 23, uw stok en uw staf die vertroosten mij.. wit staat ook voor een nieuw begin. Jou belijden vandaag is…
Lees verder

Schikking afscheid en (her) bevestiging ambtsdragers

Woorden bij de symbolische schikking, bij de bevestiging, herbevestiging en afscheid van de ambtsdragers. In de symbolische schikking - voor u rechts vooraan in de kerk – wordt het volgende verbeeld: We zien een aantal stenen, een collectezak, een karaf, een open Bijbel. Daarbij denken we aan het volgende: De stenen duiden op het werk…
Lees verder

Schikking 1e Kerstdag

Welkom Intochtslied: Gezang 143 : 1 ,2 en 3 Koor 1. Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer. Koor: 2. Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt G’ U rijkdom…
Lees verder

Schikking 01-09-2019 Startzondag

Woorden bij de symbolische schikking bij het thema: EEN GOED VERHAAL Startzondag 1 september 2019 Woorden, woorden, zoveel woorden… gaan voorbij en blijven komen… zo zingt een lied. Woorden die een verhaal vormen… En dat verhaal kan heel verschillend zijn… van opbouwend, bemoedigend tot pijnlijk kwetsend.. In de schikking zien we 2 stapels boeken… Allemaal…
Lees verder