Schikking 10-05-2020 Afscheidsdienst Ds. Groot Karsijn

Woorden bij de symbolische schikking bij het afscheid ds. Edwin Groot Karsijn als herder en leraar van de gemeenten Oosterland en Kerkwerve.
10 mei 2020.

De witte stokken staan voor een nieuw begin, jou tijd in Oosterland en Kerkwerve als predikant, was een nieuwe periode in je leven, nu begin je weer aan een nieuwe levensfase in Herwijnen
De gekronkelde stokken, links achteraan, staan voor het kromme in het levenslot, waarbij ook we ook onze vragen hadden..

De verschillend gekleurde rozen staan voor Vader, Zoon en Heilige Geest , maar ook voor liefde zoals de rode roos symboliseert, de witte staat ook voor een nieuw begin, de zalmkleurige roos staat voor zachtheid en betrokkenheid, bij het wel en wee van de gemeente.

De graanhalmen staan voor het zaad van het Evangelie wat je in de afgelopen jaren met gulle hand mocht rondstrooien in onze gemeenten.. Het zaad is gestrooid, in de erediensten, kringwerk, catechese en op Gods tijd zal het verder ontkiemen en vruchtdragen..

De Stralitziabloem staat voor de vrijheid die er is in het Christelijk geloof –zoals Paulus schrijft over de vrijheid die er is in Christus Jezus, onze Heere en Heiland.
Maar ze duiden ook op de vlammen de Heilige Geest die met Pinksteren neerdaalde op de hoofden van de leerlingen, de Geest die je steeds weer nodig hebt bij de voorbereiding, de uitleg en verkondiging van het Woord..

Aan de rechterkant van de schikking zien we druivenranken wat duidt op het goede wat is gedeeld jullie als gezin in Oosterland, in Zeeland en met elkaar als gemeenten ook in de ontmoetingen met gemeenteleden..

Maar de linkerkant van de schikking zien we takken van de braamstruik met komende vruchten die later zullen gaan bloeien, maar aan de takken zitten ook scherpe doorns, zo heb je ook ervaren dat het leven van gemeenteleden stekelig en pijnlijk kan zijn.

De gemeenteleden worden gesymboliseerd door de verschillende bloemen in het gipskruid die onderaan de schikking te ziet zijn, de roze en blauwe bloemen in het gipskruis staan voor de kinderen die je mocht dopen in onze gemeenten.
De twee
De Alstroemeria bloemen staan voor jullie - Edwin en Elselien, de daarbij staande roze Gerberabloem staat symbool voor Feline, geboren in Zeeland, waar jullie ook naar toe gaan ze blijft ons Zeeuwse meisje.

De uitspringende gebroken hartjes duiden op de weemoed en pijn die jullie vertrek naar boven brengt.

De vingerbladen onderaan de schikking symboliseren dat je je in alle omstandigheden gedragen mocht en mag weten door Gods hand.

De Herdersstaf die stond bij je intrede, ligt nu bij de schikking neer als duiding dat vandaag je dienstwerk in Oosterland en Kerkwerve tot een einde komt.

Voor jou als predikant en gezin voor ons als gemeente een nieuwe fase maar we denken daarbij aan de slotwoorden die ik uitsprak bij de intrededienst Woorden van een gedicht van Co ’t Hart als bemoediging voor ons allen:

Je hoeft geen stap alleen te doen, Ik ga de weg met jou,
Dichtbij dan klinkt heel zacht jouw stem, dank Heere voor Uw trouw..

We hebben daarbij het lied uitgezocht wat we nu gaan zingen:
Ik zie in zoveel dingen , de vingers van Gods hand………