Category Archives: Nieuws

24-05-2024 10.00 uur Ds. W. Markus

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Intochtslied:                      Psalm 116 : 1, 2, 3 en 4 Stil gebed, Votum en groet  Zingen:                                EB lied 302 Lezing van Gods wil voor ons leven                                             Zingen:                                 Psalm 51 : 5 Gebed om de verlichting van de Heilige Geest Lied voor de…
Lees verder

19-05-2024 10.00 uur. Ds. E. Bouman Pinksteren

Welkom en mededelingen Aanvangslied :                               Psalm 33 : 1 en 2 Votum en Groet     Zingen:                                             Psalm 33: 5 Verootmoediging Woord van genade: Johannes 15:15-18 en Gods geboden (Deut. 5) en samenvatting Zingen:                                             Gezang 239 vers 1 t/m 7 in wisselzang                                                            1, 4, 7: allen                                                            2, 5: mannen                                                            3, 6: vrouwen…
Lees verder

12-05-2024 10.00 uur Ds. D. Westerneng Doopdienst

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Intochtslied:                      Psalm 43 : 3 (staande) Stil gebed, Woord van Verwachting en groet  Zingen:                                Psalm 43 : 4 Gebed van verootmoediging                            Zingen:                                 EB 226 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Lezen van het doopformulier Zingen:                                 EB lied 469 Beantwoorden van de doopvragen…
Lees verder

09-05-2024 10.00 uur Ds. G.v.d. Linden Hemelvaartsdag

Welkom en mededelingen Zingen:                     Ps. 24 : 4 en 5  ( Gij poorten, heft uw hoofd omhoog … ) Stil Gebed Votum en Groet Zingen:                     Gez. 228 : 1, 2 en 5  ( Ten hemel opgevaren is … ) Gebed Bijbellezingen:       - Handelingen 1 - 1 – 11 - Lukas 24 : 50 –…
Lees verder

5 mei 2024 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 62: 1 en 7 Woord van verwachting en Groet Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging Zingen: Gez.  437 : 2, 3 Gebed om de nabijheid van Gods Geest Kinderlied: Evang. Liedb 421 Schriftlezing: Galaten 5: 1, 13-14 en 22-25 Zingen: Gezang 416 Verkondiging Zingen: Psalm 73: 9 Dankgebed en voorbeden Collecte…
Lees verder

28-04-2024 10.00 uur Ds. E. Agterhuis

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Intochtslied:                      Psalm 84 : 3 en 5 Stil gebed, Votum en groet  Zingen:                                EB lied 186b : 1 en 2 10 geboden                                                             Zingen:                                 Psalm 26 : 1 en 5 Gebed om de verlichting van de Heilige Geest Lied voor de kinderen:   EB lied…
Lees verder

21-04-2024 10.00 uur Ds. G.J. van Beek

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Intochtslied:                      Psalm 84 : 1 en 3 Stil gebed, Votum en groet Aanvangtekst:                   Romeinen 12 : 9 - 12  Zingen:                                EB 393 Gebod                                  Filippenzen 2 : 1 - 11                         Zingen:                                 Psalm 149 : 1 en 3 Gebed om de opening van de Schriften Lied…
Lees verder