Ontmoetingskring

OntmoetingsKring

Vol enthousiasme hebben Hanny en Riet bijna 13 seizoenen de Ouderenkring geleid. De Ouderenkring was destijds een initiatief vanuit de Jodocuskerk.
Omdat er voor de Vrouwen-Ontmoetings-Kring weinig animo meer was en daarom besloot te stoppen, wilden Rian Bal en Willy van den Boogaart, op verzoek van Hanny en Riet voortaan hun medewerking verlenen met het leiden van de Ouderenkring.
Dat was de afspraak voor het seizoen 2020/2021. Helaas waren we toen in de Coronacrisis terechtgekomen en mochten er geen bijeenkomsten plaats vinden.

We hopen in het komende winterseizoen wel weer van start te gaan, maar dan wel in een andere vorm. Dan is het geen Ouderenkring meer maar Ontmoetingskring. Dit voorstel kwam voort uit de Kerkenraad.
Dan is er geen leeftijdsgrens meer en is onze kring dus toegankelijk voor elke leeftijd. Ook niet-gemeenteleden zijn van harte welkom!
We organiseren dan weer een aantal ontmoetingen en kijken hoe en wanneer we op een veilige manier samen kunnen komen. Want we hebben nog steeds te maken met het Coronavirus en daarom is alles nog onder voorbehoud.
Maar we zien er naar uit om elkaar te ontmoeten in de mooie vernieuwde Voorkerk en hopen de ouderwets gezellige middagen voort te zetten en dan onder deze nieuwe naam.

Het doel van deze bijeenkomsten gaat ons in de eerste plaats om de ontmoeting met elkaar, het contact.
Ons samenzijn beginnen we, na het welkomstwoord, altijd met het zingen van een lied, gebed en een korte meditatie.
Dan is er pauze met koffie/thee en altijd iets lekkers erbij.
Het tweede gedeelte willen we dan weer op een leuke, fijne en soms leerzame manier invullen.
En natuurlijk hebben we een Kerstviering.

Via de Kerkbrief, de Eilandelijke Kerkbode en de aankondiging voor de eredienst houden we u op de hoogte van de data en wat er die middag op het programma staat.
Plaats van samenkomst is de Voorkerk. We beginnen om 14.30 uur en sluiten af om ongeveer 16.30 uur. En altijd op de woensdagmiddag.
Problemen met vervoer? Er is altijd de mogelijkheid dat u gehaald en/of thuisgebracht wordt. Bel daarvoor gerust naar Riet, tel. 642996
Ook voor andere vragen/ opmerkingen mag u altijd bellen.
Rian Bal, Willy van den Boogaart, Hanny Kloet en Riet Beije