Ouderenkring

Omdat de Vrouwen – Ontmoetings – Kring weinig bezoekers had, willen Rian Bal en Willy van den Boogaart, op verzoek van de huidige leiding, voortaan samengaan met de Ouderenkring.
Dat betekent dat om de beurt de Ouderenkring (zo blijft de naam) geleidt zal worden door hen of door Hanny en Riet.
De Ouderenkring was indertijd een initiatief vanuit de Jodocuskerk.
Ook in het komende winterseizoen worden er weer een aantal ontmoetingen georganiseerd.
Natuurlijk is dit vanwege de Coronacrisis onder voorbehoud. We zullen kijken hoe en wanneer we op een veilige manier samen kunnen komen.
Het doel van deze bijeenkomsten is in de eerste plaats de ontmoeting met elkaar, het contact. Het is altijd heel goed en gezellig!
Onze kring is bedoeld voor dames en heren van 55 jaar en ouder en ook niet-gemeenteleden zijn bij ons van harte welkom.
Bent u 55-plus, schuif dan ook eens aan!
Ons samenzijn beginnen we, na het welkomstwoord, altijd met het zingen van een lied, gebed en een korte meditatie.
Dan is er pauze met koffie/thee en altijd iets lekkers erbij. Onderwijl wordt er onder elkaar bijgepraat en daar maakt iedereen goed gebruik van!

Het programma na de pauze is gevarieerd. Een quiz, een themamiddag, gratis bingo met prijsjes, een creamiddag (bloemstukje maken of iets anders), etc. Ook vragen we wel eens iemand die ons iets kan vertellen over een interessant onderwerp, daarbij soms gebruik makend van de beamer. En natuurlijk hebben we een Kerstviering.

Heel fijn dat onze Ouderenkring steeds goed wordt bezocht. Kom gerust eens een keertje langs en breng dan gelijk iemand mee, bv. uw buurman, buurvrouw, vriend of vriendin. Voor de onkosten vragen we € 1, - per middag.
Plaats van samenkomst is de Voorkerk. We beginnen om 14.30 uur en sluiten af om ongeveer 16.30 uur. En altijd op de woensdagmiddag.

Via de Kerkbrief en de eilandelijke Kerkbode houden we u op de hoogte van de data en wat er die middag op het programma staat.

Problemen met vervoer? Er is altijd de mogelijkheid dat u gehaald en/of thuisgebracht wordt. Bel daarvoor gerust naar Riet, tel. 642996
Ook voor andere vragen/ opmerkingen mag u altijd bellen.
Rian Bal, Willy van den Boogaart, Hanny Kloet en Riet Beije