Gesprekskring

print

Gesprekskring

Door Covid-19 zijn verschillende zaken op zijn kop gezet, alles lijkt op losse schroeven te staan.
Je kon ook de vraag horen: waar loopt dit allemaal op uit? Hoe staan we in het leven? Hoe hebben we ons leven ingericht? Immers Christen of niet we hebben allemaal te maken met de toegenomen welvaart.

Veelal leven we naar de maatstaven van de huidige cultuur en zijn we gevoelig voor dat waartoe de reclame ons wil verleiden. Het moet steeds beter, meer en verder! Op politiek en economisch gebied is er genoeg gaande wat aandacht vraagt. Maar ook in de klimatologische problematiek spelen urgente zaken! We ons moeten ons leven anders inrichten zo wordt er gezegd.
Ds. S. Janse uit Ameide, emeritus predikant in de PKN schreef met 8 anderen het boek “Eenvoudig leven”. In dit boek staan acht Bijbelstudies afgewisseld met zes praktijk verhalen waarin gemeenteleden vertellen hoe ze een eenvoudige levensstijl vormgeven.
Hoe kunnen en willen wij de aarde doorgeven aan onze kinderen, wat betekend het voor ons niet opsouperen maar op bescheiden voet leven? Een hoe geven we daar vorm aan, mede ook vanuit Bijbels perspectief.
Hierover willen wij samen nadenken in het komend seizoen. Ook zo samen bouwen aan een eenvoudig en goed leven. De eerste keer dat we bij elkaar komen is op dinsdag 19 oktober.
Van harte welkom in de Voorkerk!