Catechese

Catechese voor jongeren
Hoi allemaal,
Hoe zou de N 59 er 500 jaar geleden uit hebben gezien? Een landweggetje, een karrenspoor? Gek idee, maar ooit reed hier misschien je bet-bet-overgrootvader ook. Met paard en wagen.
Weet jij hoe aan het begin van de jaartelling de eerste christenen werden genoemd? ‘Mensen van de weg’. Misschien omdat niet-christenen de goede weg zo vaak kwijt raakten….
Ook jij bent op weg. Op weg naar jouw toekomst. Net als je verre voorvader. Geen idee waar je later terecht komt. Blijf je in Oosterland of ga je rechtdoor: richting de Randstad, Rotterdam of verder?

De kerk gaat in het spoor van Jezus. Voor tallozen – maar ook voor je ouders – is Hij de weg in hun leven. De wegwijzer is de Bijbel. Dat is geen navigatieapparatuur die je klakkeloos kunt volgen. De Bijbel stelt ook vragen aan jou en laat je nadenken over de vragen die misschien je overgrootmoeder niet had. Maar ook zij was iemand op weg. Waarschijnlijk kwam ze nooit van het eiland af. Jij gaat verder. Ik hoop ook in haar spoor en in het spoor van de eerste mensen van de weg.
En daarom is er de catecheseavond. Ik heb de eer die een tijdje te mogen leiden. Toen ik jong was beschouwde ik de catechisatie als een hinderlijke onderbreking bij het maken van mijn huiswerk. Misschien zul je ook wel even zuchten als je iemand hoort roepen: “Vergeet je de catechisatie niet?”. Ik hoop dat toch steeds een bijzonder uurtje meemaken, waarop je wat leert, nog beter leert begrijpen en je vragen op tafel kunt leggen. Zodat de weg die jij zult gaan een geweldige weg wordt. Ik zie je!
Eerste avond: woensdag 14 oktober.
Mar van der Veer

Contactpersoon: de scriba. (Zie contactgegevens)