Catechese

Geloven is niet meer in – in deze tijd. "Geloof jij nog" of "ga jij dan nog naar de kerk" zullen veel jongeren vandaag de dag te horen krijgen. Geloof dat is toch iets voor ouderen toch niet voor ons jongeren.
Vele dingen die tot hen komen, wat ze horen, zien en ervaren kunnen ook hen aan het twijfelen brengen.
Hoe kun je jongeren erbij betrekken zodat ze niet alleen horen maar ook zien wat God ook hen wil geven?. Immers in deze tijd is er zoveel "anders" te zien en via de sociale media komt er zoveel op hen af, niet alleen aan stemmen maar ook aan beelden.
Hoe moet de antenne dan gericht worden zodat we op een goede manier te kunnen horen?
De jongeren willen we ook dit weer handvaten aanreiken, om op een goede manier te kunnen afstemmen, zodat ook zij de goede boodschap kunnen horen en zien.
Door - met horen en zien - geloofsverhalen met elkaar te delen kunnen we steeds meer zien van de rijkdom van het christelijk geloof.
We hopen dat ook jullie als ouders zich willen inzetten om de catechese een kans te geven.
Laten we in ieder geval door stimulering laten zien dat we erin geloven.
Ook dit jaar willen we zondags na de dienst om 11.30 uur weer bij elkaar komen bij elkaar, duur ca. 45 min. Vorig jaar hebben we eerst in twee groepen gewerkt, maar later is dat een groep geworden. Voor zover we dit konden zien werkte dit ook goed.

Ook dit seizoen is er weer catechese voor de jongeren in onze gemeente. Ben je 12 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom! De catechese is op woensdagen van 19.00-20.00 uur.

Dit jaar zullen we thema’s behandelen als gebed, doop, avondmaal, belijdenis enzovoort. Je eigen vragen zijn ook altijd welkom. Ik hoop jullie allemaal te zien!

Tijd en plaats: woensdagavond 1x per 2 weken, 19.00-20.00 uur in de consistorie

Data: zie seizoenkalender

Contactpersoon: Leendert van der Werf, tel. 642577