Catechese en gespreksgroepen voor jongeren/jongvolwassenen en jonge ouders

Catechisatie
Op de dinsdagavond om 19.00 uur zal er eens in de drie weken weer catechisatie zijn. Vorig seizoen was er een vaste groep die heel trouw kwam.

We hebben veel van elkaar geleerd. Soms bespraken we een Bijbelgedeelte, soms iets over de kerk en meestal ook iets over het leven als jongeren in deze tijd. We gaan dit seizoen op dezelfde manier verder. Er is nog genoeg te bespreken.
Natuurlijk krijgt ook de quiz op de laatste avond voor de Kerst en de laatste avond van het seizoen een plaats, met de traktatie die erbij hoort.

De eerste avond is op 12 september. Kom allemaal en neem vrienden of vriendinnen gerust mee.
Kun je niet, laat het me even weten 06-43771291 of de catechisatie-app.

Gespreksgroep voor jongeren
De kerkenraad heeft ervoor gekozen extra aandacht te geven aan de toerusting naar jongeren en jongvolwassenen onder leiding van ds. Westerneng. Er zijn verschillende jongeren van 18 jaar en ouder. Zij voelen zich door hun leeftijd niet meer zo thuis bij de middelbare scholieren of zijn doordeweeks gewoon niet thuis. Ze zijn geïnteresseerd in kerk en geloven, maar hebben hun vragen of de kerk wel iets voor hen is. Met deze jongeren wil ik graag één keer in de maand bij elkaar gaan komen. We gaan in gesprek over hetzelfde boekje als de gesprekskring ‘Voorbeeldig geloven’ van René de Reuver.
De eerste avond is in de Voorkerk op vrijdag 15 september om 19.30 uur. Dan spreken we de avond en de tijd af, waarin zoveel mogelijk met jullie wensen rekening wordt gehouden. Kun je niet komen, maar wil je wel meedoen, app of bel me even (06-43771291)

Gespreksgroep jongvolwassenen en jonge ouders
De kerkenraad heeft er eveneens voor gekozen om ook extra aandacht te geven aan de toerusting naar jongeren en jongvolwassenen onder leiding van ds. Westerneng. De gemiddelde leeftijd in de gesprekskring is ruim boven de vijftig. We weten dat twintigers en dertigers een heel ander leven hebben. Ze zijn druk en volop bezig met werk en gezin. Het kost best moeite alle ballen in de lucht te houden. Gelukkig zijn er verschillende leden uit deze leeftijdsgroep die in de kerkdiensten komen,
een groeiende groep. Maar ze willen best samen eens sparren over geloof en kerk en wat die voor hun leven betekenen. Ook voor hen willen we graag een gespreksgroep organiseren.
De eerste avond is in de Voorkerk op vrijdag 15 september om 20.30 uur. Dan spreken we de avond en de tijd af en waar we gaan samenkomen. Jullie wensen zijn het uitgangspunt voor de dingen die we bespreken. Kun je die avond niet komen, maar wil je wel meedoen, app of bel me even (06-43771291).

Tot ziens, dominee Westerneng