08-03-2023 19.00 uur Ds. A. Jobsen Biddag

Welkom en mededelingen

Intochtslied:                 Psalm 146: 1 en 3

Stil gebed, votum en groet

Zingen:                         Psalm 146: 4 en 5

Gebed

SCHRIFTLEZING:      Prediker 2:22-27

Zingen:                         Gezang 287

SCHRIFTLEZING:      Mattheüs 6:19-23

Zingen:                         Gezang 488B

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen:                         Gezang 350

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied:                        Gezang 285

Zegen: Amen, amen, amen