26-03-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 95: 1 en 3

Woord van verwachting en Groet

Herdenken dhr. H.M. Beije

Zingen: Psalm 139: 1

Gebed en genadeverkondiging

Wetslezing: Deuteronomium 6: 1-9

Zingen: Evang. Liedb. 124: 1 en 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: EB 420

Schriftlezing: Exodus 10:1-11 en Kolossenzen 3: 1-3

Zingen: Gezang 21: 3 en 7

Verkondiging

Zingen: Evang. Liedb. 346: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Gezang 459: 5, 6, 7 en 8

Zegen