05-03-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng H.A.

Welkom en mededelingen

Zingen:                  Psalm 65: 1 en 2

Woord van verwachting en Groet

Gedenken zr. T. Bouwman-Kreeft

Zingen:                  Psalm 139: 1

Gebed om vergeving en genadeverkondiging

Zingen:                  Psalm 139:14

Gebed om Gods Geest

Schriftlezing:        Exodus 2:1-10

Zingen:                  Gezang 172: 1 en 3

Kindermoment

Zingen:                  Ev. Liedb 118: 1 en 4

Verkondiging

Zingen:                  Ev. Liedb 191: 1 en 3

Lezen formulier Avondmaal

Zingen:                  Psalm 68: 7

Viering Avondmaal

Zingen:                  Gezang 360: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Slotlied:                         Gezang 257

Zegen:                   Amen, amen, amen