02-04-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng m.m.v. V.Z.O.S. o.l.v. Dhr. M. Benschop

Koor voor de dienst:

Zingen wij voor Jezus

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 130: 1 en 3

Woord van verwachting en Groet

Gebed en genadeverkondiging

Koor:      Pasen is opnieuw beginnen

Prayer for the city

Prayer for the city (Engels)

Een smeekgebed voor de wereld en de mensen die daarop leven.

Wij bidden voor mensen zonder hoop. Laat uw Geest hun leven vernieuwen.

We bidden voor de stad waarin we wonen en we bidden dat onze zonden worden vergeven.

We bidden voor onze kinderen, onze leiders en onze familie. We bidden: zegen ons Heer!

Uw wil geschiede, in de hemel en ook op aarde; Vader wij roepen uw naam!

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Evang. Liedb. 433

Schriftlezing: Exodus 10: 21-29 en Johannes 16: 17-22

Zingen: Gezang  26: 1 en 2

Verkondiging

Zingen: Gezang 192: 1, 5 en 6

Zingen met koor: Belijdenis

Dankgebed en voorbeden

Koor:      Deo dicamus gratias

Deo Dicamus Gratias (Latijn)

Laten we onze God danken.

Laten we onze God prijzen.

U zij de glorie (2e couplet met gemeente)

Collecte

Zingen: Gezang 259

Zegen