12-03-2023 10.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn

 • welkom en mededelingen
 • zingen Psalm 42: 1
 • stil gebed
 • votum en groet
 • thema vanmorgen: van onschatbare waarde
 • zingen EB 297: 1,2,3 (Hier in Uw heiligdom)
 • regels ten leven: de tien geboden en de samenvatting
 • zingen Gezang 47: 1,2,3 (Jezus die langs het water liep)
 • gebed om de opening van het Woord
 • kinderlied EB 118: 1,4 (Ex. 3-4:17 thema knd)
 • Schriftlezing Mat. 13:44-46
 • zingen Psalm 73: 8,10
 • verkondiging
 • zingen Gezang 303: 1,4 (De ware kerk des Heren)
 • dankgebed en voorbede
 • inzameling van de gaven
 • zingen EB 413: 1,4 (Lichtstad met uw paarlen poorten)
 • zegen