19-03-2023 10.00 uur Ds. C. Bijman

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:                                  Psalm 100 : 1 en 2

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen:                                         Gezang 169 : 5   

- Wetslezing:    

- Zingen:                                         Psalm 119 : 66

- Gebed om de Heilige Geest

- Lied voor de kinderen:                EB 427 : 1, 6 en 7

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezing:                       Ezechiël 34 : 1 -11

- Zingen:                                Psalm 78 : 25

- Schriftlezing:                       Joh. 10 : 10 – 18

- Zingen:                                Gezang 181 : 4 en 5

- Verkondiging

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                                Psalm 79 : 5

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                               Gezang 183 : 4                      

- Zegen:                       Amen, amen, amen