04-04-2023 19.00 Vesperdienst Ds. D. Westerneng

Welkom en inleiding

Stil Gebed

Woord van verwachting en Groet

Zingen: Psalm 1:1

Lezen: Psalm 1: 1-3

Zingen: Psalm 1: 2

Lezen: Psalm 1: 4-6

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Exodus 11

Zingen: Gezang 169: 3 en 4

Meditatie ‘Zonder God geen leven’

Zingen: Gezang 182: 4 en 6

Avondgebed

Zingen: Gezang 388: 1 en 10

Zegen