Category Archives: Liturgie

16-01-2022 10.00 uur Dhr. Mar v.d. Veer

Welkom en mededelingenIntochtslied: Psalm 111 : 1 en 2Stil gebed, votum en groetInleidingVerootmoediging en genadeverkondigingZingen: EB lied 150 : 1 en 3Geboden van God Jesaja 55 : 1 – 3Gebed om de opening van het WoordSchriftlezing: Jesaja 25 : 6 -9Zingen: Psalm 34 : 1 en 4Schriftlezing: Johannes 2 : 1 – 11Zingen: Gezang 166…
Lees verder

12-12-2021 10.00 uur Ds. A. Slingerland

- Welkom en mededelingen - Intochtslied:               Gezang 117 : 1 - Stil gebed, votum en groet   - Aansteken 3e adventskaars   (melodie Gezang 124) - Zingen:                     Een derde kaars gaat stralen,                                    we wachten met geduld.                                    En horen in verhalen,                                           hoe God zijn Woord vervult. - Gebed om ontferming              - Zingen                       EB lied 331 - Lezing van de wet -…
Lees verder

28-11-2021 10.00 uur Ds. G.J. van Beek

- Welkom en mededelingen - Intochtslied:               Psalm 98 : 1 en 3 - Stil gebed, votum en groet   - Aanvangstekst:                  Jesaja 11 : 1 en 2 - Zingen:                      Gezang 125 : 1 en 2 - Aansteken 1e adventskaars - Zingen:                      Eén kaars gaat er nu branden (mel. gezang 124)                                    en zegt aan iedereen:                                    Er is een feest…
Lees verder

21-11-2021 10.00 uur Ds. C. Bijman

Intochtslied: Psalm 122 : 1 (staande)1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,toen men mij zeide; "Gord u aanom naar des Heren huis te gaan!Kom ga met ons en doe als wij!Jeruzalem, dat ik bemin,wij treden uwe poorten in,u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!Jeruzalem, van ver aanschouwd,wel saamgevoegd en welgebouwd,o schone stede, die wij groeten.…
Lees verder

14-11-2021 10.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn Heilig Avondmaal

• Welkom en mededelingen• Zingen Psalm 95: 1,2• Stil gebed• Votum en groet• Zingen Gezang 457: 1,4• Wet (Bergrede)• Zingen Gezang 449: 1,4• Gebed om de opening van het Woord• Kinderlied ELB 168: 1,5• Schriftlezing: Jona 1• Zingen Psalm 139: 1,5• Verkondiging• Zingen Gezang 479: 1,2,4• Formulier en gebed• Tafel wordt in gereedheid gebracht, zingen…
Lees verder

Zondag 10-10 10:00u Ds. L. Molenaar

Welkom en mededelingenAanvangslied: Gezang 303: 1 en 2Votum en groetZingen Psalm 1: 1Wet en evangelieGezang 182: 1 en 6GebedMoment voor kinderenKinderlied EB lied 422.SchriftlezingenZingen: Psalm 32: 3 en 4VerkondigingZingen: Evangelische Liedbundel 186a Leid mij, Heer, o machtig Heiland: 1 en 4GeloofsbelijdenisGebedPsalm: 150: 1Zegen en gezongen amen Schriftlezing:In de NBV vertalingJeremia 29: 1-13Mattheus 6: 24-34 Tekst:…
Lees verder