30-01-2022 10.00 uur Kand. Karen Koppenaal

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Gezang 409 : 1, 2 en 5
 • Stil gebed, votum en groet
 • Kyriegebed
 • Zingen: Psalm 71 : 1 en 2
 • Wetslezing
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Marcus 12 : 28 - 34
 • Zingen: Psalm 40 : 3
 • Schriftlezing: Hebreeën 9 : 11 - 14
 • Zingen: Psalm 40 : 7
 • Verkondiging:
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: EB lied 336 : 1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: EB 275 : 1 en 4
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting met het “Onze Vader”
 • Zingen: Gezang 300 : 1 en 2
 • Zegen: Amen, amen, amen
 • Inzameling van de gaven