Zondag 27 februari: Ds. W. van der AA

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 84 : 1       

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen:                      Gezang 170 : 1 en 2

- Tien geboden

- Zingen:                      Psalm 116 : 1 en 6

- Gebed om de opening van het Woord

- Schriftlezing:             Markus 2 : 13 - 17

- Zingen:                      Gezang 408 :1, 2 en 3

- Verkondiging:          

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                      Gezang 408 : 4, 5 en 6

- Geloofsbelijdenis

- Zingen:                      Psalm 34 : 4

- Dankgebed, voorbede met afsluiting met het “Onze Vader”

- Zingen:                      Psalm 36 : 2           

- Zegen:                       Amen, amen, amen

- Inzameling van de gaven