09-03-2022 19.0 uur Biddag Ds. A. Jobsen

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 62 : 1, 2 en 3
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 62 : 5 en 6
 • Gebed
 • Schriftlezing : Prediker 3 : 1 - 13
 • Zingen: Gezang 431 : 1,2 en 3
 • Schriftlezing: Marcus 4 : 1 – 9
 • Zingen: Gezang 54
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 280
 • Dankzegging en voorbeden
 • Slotied Gezang 285

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven