Category Archives: Diversen

14-11-2021 10.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn Heilig Avondmaal

• Welkom en mededelingen• Zingen Psalm 95: 1,2• Stil gebed• Votum en groet• Zingen Gezang 457: 1,4• Wet (Bergrede)• Zingen Gezang 449: 1,4• Gebed om de opening van het Woord• Kinderlied ELB 168: 1,5• Schriftlezing: Jona 1• Zingen Psalm 139: 1,5• Verkondiging• Zingen Gezang 479: 1,2,4• Formulier en gebed• Tafel wordt in gereedheid gebracht, zingen…
Lees verder

Zondag 10-10 10:00u Ds. L. Molenaar

Welkom en mededelingenAanvangslied: Gezang 303: 1 en 2Votum en groetZingen Psalm 1: 1Wet en evangelieGezang 182: 1 en 6GebedMoment voor kinderenKinderlied EB lied 422.SchriftlezingenZingen: Psalm 32: 3 en 4VerkondigingZingen: Evangelische Liedbundel 186a Leid mij, Heer, o machtig Heiland: 1 en 4GeloofsbelijdenisGebedPsalm: 150: 1Zegen en gezongen amen Schriftlezing:In de NBV vertalingJeremia 29: 1-13Mattheus 6: 24-34 Tekst:…
Lees verder

Zondag 3 oktober 2021 10.00 uur Pastor P. Riemens

Welkom en mededelingenIntochtslied: Psalm 122 : 1, 2 en 3Stil gebed, votum en groetZingen: Gezang 264 : 1 en 4Lezing van de wetZingen: Psalm 147 : 7Gebed bij de opening van de SchriftenMoment voor de kinderenKinderlied: EB lied 434aSchriftlezing: Ezechiël 37 : 1 – 14 en Rom. 11 : 25 - 36 Zingen: Lied 26…
Lees verder

26-09-2021 10.00 uur Ds. A. Groenendijk-Meindersma

- Welkom en mededelingen - Intochtslied:               Psalm 33 : 1 - Stil gebed, votum en groet     - Drempelgebed                    - Zingen:                      Psalm 33 : 5 - Kyriegebed - Zingen:                      Psalm 33 : 8 - Gebed bij de opening van de Schriften     - Moment voor de kinderen                           - Kinderlied:                 EB  lied 451                               - Schriftlezing:             1…
Lees verder

Zondag 19 september, 10:00 uur Ds. C. de Rooij

Liturgie volg Welkom en mededelingenIntochtslied: ELB 170Stil gebed, votum en groet.zingen: Psalm 86: 1 en 4GeloofsbelijdenisZingen: Psalm 73: 10Gebed.kort woord voor de kinderen, samen zingen: ELB 429: 1 en 4 1e Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12Zingen: Gezang 289: 1 en 22e Schriftlezing: Johannes 7: 32 -40Zingen: ELB 148 (2x)PredikingorgelspelZingen: Gezang 75: 4,5,6GebedenZingen: Psalm 150Zegen.Collecte t
Lees verder