Zondag 10-10 10:00u Ds. L. Molenaar

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Gezang 303: 1 en 2
Votum en groet
Zingen Psalm 1: 1
Wet en evangelie
Gezang 182: 1 en 6
Gebed
Moment voor kinderen
Kinderlied EB lied 422.
Schriftlezingen
Zingen: Psalm 32: 3 en 4
Verkondiging
Zingen: Evangelische Liedbundel 186a Leid mij, Heer, o machtig Heiland: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Gebed
Psalm: 150: 1
Zegen en gezongen amen

Schriftlezing:
In de NBV vertaling
Jeremia 29: 1-13
Mattheus 6: 24-34

Tekst: Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jeremia 29:11

Thema: Gods plan met mij

internet:
Keuzes maken is zo ontzettend lastig. Je weet gewoon niet wat je wilt en al helemaal niet wat Gods plan met je leven is. Hoe ontdek je dat? Hoe kies je bijvoorbeeld nou eens een baan die bij je past? Zondag lezen we uit Jeremia 29. Daar staat: Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Gods plan met mij. Hoe zit dat nu precies. Bij deze vraag staan we zondag stil.