Zondag 3 oktober 2021 10.00 uur Pastor P. Riemens

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 122 : 1, 2 en 3
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Gezang 264 : 1 en 4
 • Lezing van de wet
 • Zingen: Psalm 147 : 7
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment voor de kinderen
 • Kinderlied: EB lied 434a
 • Schriftlezing: Ezechiël 37 : 1 – 14 en Rom. 11 : 25 - 36

Zingen: Lied 26 (melodie Psalm 107)

 1. Mijn kind, zo spreekt de Here,
  al gaat het nog zo diep,
  dit lijden zal ik keren,
  Ik hoorde toen je riep.
  Vrees niet – Ik maak je vrij!
  Ik zal je niet beschamen;
  mijn kind, je bent van Mij,
  Ik riep je toch, bij name!
 2. Al ga ik door het water,
  door doodsrivieren heen,
  Ik laat je, nu en later,
  geen ogenblik alleen;
  Ik zelf zal als een muur
  de vloed, de vlammen weren;
  al ga je door het vuur,
  het zal je niet verteren.
 3. En als je dan zult komen
  aan water als kristal
  waarbij de levensbomen
  vruchtdragen zonder tal,
  dan heb je dood noch pijn
  noch ziekte meer te vrezen –
  verlost zul je daar zijn,
  eens en voorgoed genezen!
 • Verkondiging: “Israël, hoop voor de volken!”
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: EB lied 194: 1, 2, 3 en 4
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Slotlied: Gezang 434 : 1, 2 en 5
 • Zegen: Amen, amen, amen
 • Inzameling van de gaven