14-11-2021 10.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn Heilig Avondmaal

• Welkom en mededelingen
• Zingen Psalm 95: 1,2
• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen Gezang 457: 1,4
• Wet (Bergrede)
• Zingen Gezang 449: 1,4
• Gebed om de opening van het Woord
• Kinderlied ELB 168: 1,5
• Schriftlezing: Jona 1
• Zingen Psalm 139: 1,5
• Verkondiging
• Zingen Gezang 479: 1,2,4
• Formulier en gebed
• Tafel wordt in gereedheid gebracht, zingen Gezang 51
• Nodiging
• Viering
o Tafellezing
o Zingen Gezang 460: 1
o Avondmaalscollecte
• Dankgebed en voorbede, Onze Vader
• Zingen Gezang 444: 1,3
• zegen
• inzameling van de gaven