Zondag 19 september, 10:00 uur Ds. C. de Rooij

Liturgie volg

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: ELB 170
 • Stil gebed, votum en groet.
 • zingen: Psalm 86: 1 en 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 73: 10
 • Gebed.
 • kort woord voor de kinderen, samen zingen: ELB 429: 1 en 4
 • 1e Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12
 • Zingen: Gezang 289: 1 en 2
 • 2e Schriftlezing: Johannes 7: 32 -40
 • Zingen: ELB 148 (2x)
 • Prediking
 • orgelspel
 • Zingen: Gezang 75: 4,5,6
 • Gebeden
 • Zingen: Psalm 150
 • Zegen.
 • Collecte

t