26-09-2021 10.00 uur Ds. A. Groenendijk-Meindersma

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 33 : 1

- Stil gebed, votum en groet    

- Drempelgebed                   

- Zingen:                      Psalm 33 : 5

- Kyriegebed

- Zingen:                      Psalm 33 : 8

- Gebed bij de opening van de Schriften    

- Moment voor de kinderen                          

- Kinderlied:                 EB  lied 451                              

- Schriftlezing:             1 Kon. 19 : 19 – 21 en Marcus 1 : 16 - 20

- Zingen:                      Gezang 51 : 1, 2 en 3

- Verkondiging:          Waar een wil is......

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                      Gezang 100 : 1, 2, 3, 4 en 5

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Slotlied:                    Eb lied 263 : 1, 3, 4 en 5 (mel. Israëlisch Volkslied)

- Zegen:                       Amen, amen, amen

- Inzameling van de gaven