Category Archives: Liturgie

21-11-2021 10.00 uur Ds. C. Bijman

Intochtslied: Psalm 122 : 1 (staande)1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,toen men mij zeide; "Gord u aanom naar des Heren huis te gaan!Kom ga met ons en doe als wij!Jeruzalem, dat ik bemin,wij treden uwe poorten in,u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!Jeruzalem, van ver aanschouwd,wel saamgevoegd en welgebouwd,o schone stede, die wij groeten.…
Lees verder

14-11-2021 10.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn Heilig Avondmaal

• Welkom en mededelingen• Zingen Psalm 95: 1,2• Stil gebed• Votum en groet• Zingen Gezang 457: 1,4• Wet (Bergrede)• Zingen Gezang 449: 1,4• Gebed om de opening van het Woord• Kinderlied ELB 168: 1,5• Schriftlezing: Jona 1• Zingen Psalm 139: 1,5• Verkondiging• Zingen Gezang 479: 1,2,4• Formulier en gebed• Tafel wordt in gereedheid gebracht, zingen…
Lees verder

Zondag 10-10 10:00u Ds. L. Molenaar

Welkom en mededelingenAanvangslied: Gezang 303: 1 en 2Votum en groetZingen Psalm 1: 1Wet en evangelieGezang 182: 1 en 6GebedMoment voor kinderenKinderlied EB lied 422.SchriftlezingenZingen: Psalm 32: 3 en 4VerkondigingZingen: Evangelische Liedbundel 186a Leid mij, Heer, o machtig Heiland: 1 en 4GeloofsbelijdenisGebedPsalm: 150: 1Zegen en gezongen amen Schriftlezing:In de NBV vertalingJeremia 29: 1-13Mattheus 6: 24-34 Tekst:…
Lees verder

Zondag 3 oktober 2021 10.00 uur Pastor P. Riemens

Welkom en mededelingenIntochtslied: Psalm 122 : 1, 2 en 3Stil gebed, votum en groetZingen: Gezang 264 : 1 en 4Lezing van de wetZingen: Psalm 147 : 7Gebed bij de opening van de SchriftenMoment voor de kinderenKinderlied: EB lied 434aSchriftlezing: Ezechiël 37 : 1 – 14 en Rom. 11 : 25 - 36 Zingen: Lied 26…
Lees verder

26-09-2021 10.00 uur Ds. A. Groenendijk-Meindersma

- Welkom en mededelingen - Intochtslied:               Psalm 33 : 1 - Stil gebed, votum en groet     - Drempelgebed                    - Zingen:                      Psalm 33 : 5 - Kyriegebed - Zingen:                      Psalm 33 : 8 - Gebed bij de opening van de Schriften     - Moment voor de kinderen                           - Kinderlied:                 EB  lied 451                               - Schriftlezing:             1…
Lees verder

Zondag 19 september, 10:00 uur Ds. C. de Rooij

Liturgie volg Welkom en mededelingenIntochtslied: ELB 170Stil gebed, votum en groet.zingen: Psalm 86: 1 en 4GeloofsbelijdenisZingen: Psalm 73: 10Gebed.kort woord voor de kinderen, samen zingen: ELB 429: 1 en 4 1e Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12Zingen: Gezang 289: 1 en 22e Schriftlezing: Johannes 7: 32 -40Zingen: ELB 148 (2x)PredikingorgelspelZingen: Gezang 75: 4,5,6GebedenZingen: Psalm 150Zegen.Collecte t
Lees verder