16-01-2022 10.00 uur Dhr. Mar v.d. Veer

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 111 : 1 en 2
 • Stil gebed, votum en groet
 • Inleiding
 • Verootmoediging en genadeverkondiging
 • Zingen: EB lied 150 : 1 en 3
 • Geboden van God Jesaja 55 : 1 – 3
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Jesaja 25 : 6 -9
 • Zingen: Psalm 34 : 1 en 4
 • Schriftlezing: Johannes 2 : 1 – 11
 • Zingen: Gezang 166 : 3 en 4
 • Verkondiging:
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 75 : 5 en 11
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Zingen: Gezang 14 : 4 en 5
 • Inzameling van de gaven