12-12-2021 10.00 uur Ds. A. Slingerland

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Gezang 117 : 1

- Stil gebed, votum en groet  

- Aansteken 3e adventskaars   (melodie Gezang 124)

- Zingen:                     Een derde kaars gaat stralen,
                                    we wachten met geduld.
                                    En horen in verhalen,       
                                    hoe God zijn Woord vervult.

- Gebed om ontferming             

- Zingen                       EB lied 331

- Lezing van de wet

- Zingen:                      EB lied 109 : 1

- Gebed om de Heilige Geest

- Kinderlied:                 EB  lied 433

  Kinderen gaan naar de nevendienst                           

- Schriftlezing:             Genesis 1 : 1 – 5 en Johannes 1 : 1 - 5

- Zingen:                      Gezang 150                                     

- Verkondiging:           Joh. 1 : 4  “Licht van het Begin”

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                      Gezang 26 : 1

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Slotlied:                      Psalm 68 : 7        

- Zegen:                       Amen, amen, amen

- Inzameling van de gaven