28-11-2021 10.00 uur Ds. G.J. van Beek

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 98 : 1 en 3

- Stil gebed, votum en groet  

- Aanvangstekst:                  Jesaja 11 : 1 en 2

- Zingen:                      Gezang 125 : 1 en 2

- Aansteken 1e adventskaars

- Zingen:                      Eén kaars gaat er nu branden (mel. gezang 124)
                                    en zegt aan iedereen:
                                    Er is een feest op handen,
                                    de duisternis gaat heen.

- Gebed

- Kinderlied:                 EB  lied 422 : 1 en 3

  Kinderen gaan naar de nevendienst                           

- Schriftlezing:             Jesaja 9 : 1- 6 en Matth. 1 : 18 - 25

- Zingen:                      Gezang 122 : 1, 4 en 5                                                

- Verkondiging:          

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                      Gezang 127 : 1 en 7

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Geloofsbelijdenis

- Zingen:                      EB lied 434a

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Slotlied:                      Gezang 476 : 1 en 5  

- Zegen:                       Amen, amen, amen

- Inzameling van de gaven