Category Archives: Schikking

Liturgische schikking

Schikking belijdenisdienst 23-02-2020

Een symbolische schikking, zoals u die hier rechts vooraan ziet, kan ook in woorden een gebeuren weergeven en onderstrepen. De witte stokjes die je achter in de schikking ziet duiden op de woorden uit psalm 23, uw stok en uw staf die vertroosten mij.. wit staat ook voor een nieuw begin. Jou belijden vandaag is…
Lees verder

Schikking afscheid en (her) bevestiging ambtsdragers

Woorden bij de symbolische schikking, bij de bevestiging, herbevestiging en afscheid van de ambtsdragers. In de symbolische schikking - voor u rechts vooraan in de kerk – wordt het volgende verbeeld: We zien een aantal stenen, een collectezak, een karaf, een open Bijbel. Daarbij denken we aan het volgende: De stenen duiden op het werk…
Lees verder

Schikking 1e Kerstdag

Welkom Intochtslied: Gezang 143 : 1 ,2 en 3 Koor 1. Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer. Koor: 2. Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt G’ U rijkdom…
Lees verder

Dankdagschikking 06-11-2019

Woorden bij de schikking op dankdag, voor gewas, arbeid en visserij 6 november 2019. Een bijzonder jaar… 2 extreme hittegolven, een regen periode, roerige tijden… stikstofbeleid…. inleveren, inkrimpen….. bij landbouw en visserij onrust, onzekerheid, dankbaarheid… maar ook een jaar onze Heren – zoals Hij beloofde aan Noach dat: zolang de aarde bestaat: zaaien en maaien,…
Lees verder

Schikking 27-10-2019 Doopdienst

Woorden bij de schikking ter gelegenheid van de doop van Joep Maaskant. In de schikking zien we verschillenden kleuren en vormen van bloemen die elk hun eigen duiding hebben. De kleur wit staat voor een nieuw begin, het verbond van God met Joep, maar geeft ook feestvreugde weer.. De rietpluimen die je aan de achterkant…
Lees verder

Schikking 29-09-2019 Doopdienst

Woorden bij de schikking ter gelegenheid van de doop van Féline Groot Karsijn. In de schikking zien we verschillende kleuren die elk hun eigen duiding hebben.. De kleur wit staat voor een nieuw begin, het verbond van God met Feline, maar ook als verwijzing naar reinheid en feestvreugde. De witte lelie staat symbool voor onschuld…
Lees verder

Schikking 01-09-2019 Startzondag

Woorden bij de symbolische schikking bij het thema: EEN GOED VERHAAL Startzondag 1 september 2019 Woorden, woorden, zoveel woorden… gaan voorbij en blijven komen… zo zingt een lied. Woorden die een verhaal vormen… En dat verhaal kan heel verschillend zijn… van opbouwend, bemoedigend tot pijnlijk kwetsend.. In de schikking zien we 2 stapels boeken… Allemaal…
Lees verder