08-12- 2019 18.00 uur Ds. H. Klink

Zondag ‘Populus Sion’ 2e van Advent

Intredepsalm: Psalm 130 vers 2 en 3
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Gezang 122 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’, couplet 1, 2 en 4.
Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift
Eerste lezing uit het Oude Testament: Jesaja 11,1-10.
Antwoord-psalm: Psalm 72 vers 6.
Tweede lezing uit de Brieven: Romeinen 15,4-13 uit NBG-51.
Halleluja-lied: Gezang 473 ‘Er is een roos ontloken’, couplet 1 en 2.
Evangelielezing: Mattheüs 3,1-12.
Halleluja-lied: Gezang 473 couplet 3.
Verkondiging: ‘Gods update: Schepping 3.0’.
Gezang 127 ‘Ga, stillen in den lande’, couplet 1 en 2.
Geloofsbelijdenis.
Gezang 121 ‘God lof! Nu is gekomen’, couplet 1.

Gebeden en gaven
Inzameling van de gaven.
Dankzegging.

Zending en zegen
Slotlied: Psalm 149 vers 1 en 5.
Zegen met gezongen ‘amen’.