Schikking belijdenisdienst 23-02-2020

Een symbolische schikking, zoals u die hier rechts vooraan ziet, kan ook in woorden een gebeuren weergeven en onderstrepen.

De witte stokjes die je achter in de schikking ziet duiden op de woorden uit psalm 23, uw stok en uw staf die vertroosten mij.. wit staat ook voor een nieuw begin.
Jou belijden vandaag is een nieuwe fase in jouw leven Annelize.

De verschillend gekleurde rozen staan voor Vader, Zoon en Heilige Geest , maar ook voor liefde zoals de rode roos symboliseert, de witte staat ook voor een nieuw begin, de zalmkleurige roos staat voor zachtheid en betrokkenheid, zoals Jezus met en bij mensen zag en deed, woorden je vorige week hoorde in de aansprekende voorbereidingspreek voor dit uur.

De Strelitziabloem staat voor de vrijheid die er is in het Christelijk geloof –zoals Paulus schrijft over de vrijheid die er is in Christus Jezus, onze Heere en Heiland.
Maar ze duiden ook de vlammen de Heilige Geest die met Pinksteren neerdaalde op de hoofden van de leerlingen, zoals ook wij geleid worden door de Geest .

De gekleurde Franse tulpen aan beide kanten van de schikking staan de vreugde van het leven met onze God en Heere…

Om dit ook met elkaar te delen in de gemeente waartoe je behoort en bij de mensen die op je weg komen..
De gemeente en die mensen worden gesymboliseerd door het gipskruid die onderaan de schikking ziet.

Je mag bij dit alles gedragen weten door Gods hand, zoals de vingerbladen onderaan de schikking verbeelden, de Hedra die de schikking omgeeft duid op Gods liefde en trouwe zorg die er is in elke situatie van het leven.

Daarbij mag je steeds steunen op zijn Woord, Gods liefde en beloften voor ons mensen.
Dat mag je doen in geloof en vertrouwen….
want….. Geloof in God vraagt om een sterk vertrouwen… etc.