Category Archives: Nieuws

15-04-2022 19.00 uur Vesperdienst (Goede Vrijdag)

Liturgie 15 april 2022 (Goede Vrijdag) Stilte Zingen: Gezang 192 : 1, 5 en 61. O kostbaar kruis, o wonder Gods,waaraan de Prins der glorie stierf;ik wil om U zijn zonder trots,ik acht verlies wat ik verwierf. 5. En door zijn dood en door zijn bloed is nu de wereld dood voor mij. Ik ben…
Lees verder

14-04-2022 19.00 uur Ds. D. Westerneng (Witte Donderdag)

Welkom en mededelingen Intochtslied: Psalm 103 : 1 en 31. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,laat al wat binnen in mij is Hem eren,vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,die u geneest, die uit het graf uw levenverlost en kroont met goedertierenheid. 3. Hij is een…
Lees verder

12-04-2022 19.00 uur Vesperdienst

Wees onze reisgenootop de weg naar PasenThema “Vrouwen“ Stille week 2022in de Jodocuskerkvan deHervormde Gemeentete Oosterland Liturgie dinsdag 12 april 2022 Stilte GebedU die ons ziet en kentons hart doorgrondt…U weet hoe dubbel wijvan binnen kunnen zijnhoe wij tegelijk hier kunnen zijnen elders op u gerichten met onszelf bezighoe wij Uw Naam kunnen lovenen daar…
Lees verder

10-04-2022 10.00 uur Ds. N. de Boo

Welkom en mededelingenIntochtslied: Psalm 118 : 9 en 10Stil gebed, votum en groetZingen: Gezang 173 : 1 en 5Verootmoediging en genadeverkondigingZingen: Gezang 178 : 1,2 en 9GebedKort kindermomentKinderlied: EB 299 : 1 en 3Kinderen gaan naar de nevendienstSchriftlezing: Jesaja 50 : 4 - 9Zingen: Psalm 74 : 11, 13 en 14Schriftlezing: Lukas 19 : 28…
Lees verder

03-04-2022 10.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn

• welkom en mededelingen• zingen Psalm 107: 1• stil gebed• votum en groet• zingen Gezang 173: 1,2,3,4• gewone catechismus vraag 72• zingen geloofsbelijdenis ELB 274a (staande)• gebed om de opening van het Woord• kinderlied EB 72: 1,5• Schriftlezingen: Ex. 20:13 en Mat. 5:21-26• zingen Psalm 31: 1,12,19• verkondiging• zingen Gezang 481: 1,3,4• dankgebed en voorbede•…
Lees verder

27-03-2022 10.00 uur Ds. G. v.d. Linden

Welkom en mededelingenIntochtslied: Psalm 92: 1Stil gebed, votum en groetZingen: Psalm 92 : 2Verootmoediging en genadeverkondigingZingen: Psalm 91 : 2LeefregelGebed om de Heilige GeestKinderlied: EB 435Kinderen gaan naar de nevendienstSchriftlezing: Joh. 18 : 1 - 11Zingen: EB lied 118 : 1 en 2Verkondiging:Meditatief orgelspelZingen: Gezang 180 : 1, 2, 6 en 7Dankgebed, voorbede met afsluiting…
Lees verder

20-03-2022 10.00 uur Ds. H. Graafland

Welkom en mededelingenIntochtslied: Psalm 116 : 1Stil gebed, votum en groetZingen: Psalm 116 : 2 en 3Gebed van verootmoedigingZingen: Gezang 280Woord van genade en opdracht Gebed om de Heilige GeestKinderlied 426 : 1, 3 en 4 We kijken naar de foto’sSchriftlezing: Matth. 8 : 18 - 34Zingen: EB lied 118Verkondiging: de thuisloze Jezus Meditatief orgelspel…
Lees verder