04-06-2023 10.00 uur Ds. L. Molenaar

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:                        Psalm 84 : 1

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen:                                Psalm 25 : 2 en 6

- Wet en evangelie   

- Zingen:                                EB lied 119

- Gebed

- Lied voor de kinderen:       EB lied 32

Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezing:                       Psalm 119 : 1 – 16 en 1 Petrus 4 : 1 – 11

- Zingen:                                Psalm 133 : 1 en 3

- Verkonding                         “Het einde is nabij”        

- Zingen:                                EB lied 213

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Inzameling van de gaven

- Slotlied:                               EB lied 212         

- Zegen:                       Amen, amen, amen