21-05-2023 10.00 uur Ds. B. van Ginhoven

Welkom en mededelingen vanuit de kerkenraad

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 5                                   Hoe lieflijk hoe goed is mij Uw huis

Stil gebed, votum en groet

Samenzang: Ev. Liedbundel 351:1                  Machtig God, sterke Rots

Woorden van genade en Gods regels voor ons leven

Gebed

Kinderlied: Ev. Liedbundel: 459: 1, 2 en 3    Lees je Bijbel, bid elke dag – KND

1e Lezing: Efeze 1: 1-14                                      Rijkdom van Christus’ kerk        

Samenzang: Ev. Liedbundel 170: 1 en 2       Groot is Uw trouw

2e Lezing: Efeze 1: 15- 23                                              Paulus bidt voor de gemeente

Samenzang: Gez 242: 3 en 6                            Als kinderen nieuw geboren

Uitleg en verkondiging:                                       Rijk geworden door Jezus Christus!

Meditatief orgelspel

Samenzang: Gez 477: 1 en 2                            Geest van hierboven leer ons geloven

Dankgebed en voorbede, stil gebed, samen bidden we het Onze Vader

Collecten

Samenzang: Ev. Liedbundel 382: 1 en 3       Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

Zending en zegen, aansluitend gezongen ‘Amen.’