28-05-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 133: 1 en 2

Woord van verwachting en Groet

Gedenken dhr. van der Maas

Zingen: Psalm 121: 1 en 4

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Zingen: Evang Liedb. 147: 1 en 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: EB 454

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13

Zingen: Evang. Liedb. 150: 1 en 3

Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1-7 en 12-14

Zingen: Gezang 247: 1 en 2 (melodie Gezang 416)

Verkondiging over 1 Petrus 5: 14b

Zingen: Gezang 303: 1, 2 en 5

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Gezang 304: 1 en 3

Zegen