www.hervormdoosterland.nl

Van harte welkom op de website van de Hervormde gemeente te Oosterland, Schouwen-Duiveland.

Op onze website kunt u belangrijke informatie vinden over de gemeente en Jodocuskerk, alsook alle activiteiten. Het is geen vervanging van de bestaande informatiekanalen, maar een verzamelplaats van alle informatie die zo gemakkelijk onder handbereik is.

De Hervormde gemeente van Oosterland is een gemeente die gekenmerkt wordt door vier kernwoorden: vieren, leren, omzien en delen. Elke zondag vieren wij met dankbaarheid het verlossingswerk door Jezus Christus, onze Heer en Heiland. We willen daarbij staan in de confessionele traditie én open staan voor het waardevolle in deze tijd. De lofzang neemt daarbij een ruime plaats in. We willen ons op zondag en op andere dagen van de week laten leren door de schriften. Omzien naar elkaar is een belangrijk kenmerk van de gemeente. In goede en minder goede tijden willen we met elkaar meeleven. In woord en daad wil de gemeente het evangelie delen, met mensen dichtbij en ver weg.

Voelt u zich vrij om niet alleen onze web-site te bezoeken, maar we willen u ook graag ontmoeten in één van onze kerkelijke vieringen of andere momenten van samenkomst. Na de dienst op de laatste zondag van de maand drinken we met elkaar koffie/thee in de "Voorkerk" om ook zo elkaar te kunnen ontmoeten en spreken. U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier.

We willen u hartelijk bedanken voor het bezoek aan onze site, we hopen dat u ervan heeft genoten en dat het u van de nodige informatie heeft voorzien.

Graag tot ziens. Jodocusteam Hervormde gemeente Oosterland.