09-06-2024 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 133: 1 en 3

Woord van verwachting en Groet

Gebed van verootmoediging

Wetslezing: 1 Korintiërs 13:1-8

Zingen: Gezang 430: 1 en 2

Gebed om de nabijheid van Gods Geest

Kinderlied: EB lied 40 : 1, 3 en 6

Schriftlezing: Genesis 2: 18-25

Zingen: Gezang 86: 3

Schriftlezing: Efeziërs 5:21-33

Zingen: Gezang 303: 1 en 2

Verkondiging over Genesis 2:18

Zingen: Gezang 369 (graag op melodie: Gezang 416)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Psalm 134: 2 en 3

Zegen