02-06-2024 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 8: 1 en 4

Woord van verwachting en Groet

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Wetslezing Psalm 19

Zingen: Psalm 139: 11 en 14

Gebed om de nabijheid van Gods Geest

Kinderlied: EB lied 476 : 1, 3 en 5

Schriftlezing: Genesis 1:1-5 en 2:1-3

Zingen: Gezang 488b: 1, 4 en 5

Verkondiging over Genesis 1: 1-2

Zingen: Gezang 479: 1 en 4

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Gezang 1: 1 en 2

Lezen geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 1: 3 en 4

Collecte

Slotlied: Evang. Liedb 357: 2 en 5

Zegen