24-05-2024 10.00 uur Ds. W. Markus

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                      Psalm 116 : 1, 2, 3 en 4

Stil gebed, Votum en groet

 Zingen:                                EB lied 302

Lezing van Gods wil voor ons leven                                      

      Zingen:                                 Psalm 51 : 5

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Lied voor de kinderen:   EB lied 429 : 1 en 4

Schriftlezing:                     Lukas 18 : 9 – 14 en Matth. 16 : 1 -12    

Zingen:                                 EB lied 357 : 1, 4 en 5

Verkondiging.                    Tekst Lukas 18 : 9 – 14   

Meditatief orgelspel

Zingen:                                 Gezang 440 : 1 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen:                                 Gezang 440 : 4

Dankgebed en  voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen:                                 Psalm 32 : 3

Zegen:                                  Amen, amen, amen