19-05-2024 10.00 uur. Ds. E. Bouman Pinksteren

Welkom en mededelingen

Aanvangslied :                               Psalm 33 : 1 en 2

Votum en Groet    

Zingen:                                             Psalm 33: 5

Verootmoediging

Woord van genade: Johannes 15:15-18

en Gods geboden (Deut. 5) en samenvatting

Zingen:                                             Gezang 239 vers 1 t/m 7 in wisselzang

                                                           1, 4, 7: allen

                                                           2, 5: mannen

                                                           3, 6: vrouwen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lied met de kinderen,                  ELB 429

Schriftlezing                                   OT: Genesis 11: 1-9

Schriftlezing                                   NT: Handelingen 2: 1-24

Zingen:                                             Gezang 328

Preek –                                            Waar het hart vol van is…

Orgelspel

Zingen:                                             ELB lied 218

Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied:                                            Gezang 242 : 1, 2, 3

Zegen:                                              Amen, amen, amen