12-05-2024 10.00 uur Ds. D. Westerneng Doopdienst

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied:                      Psalm 43 : 3 (staande)

Stil gebed, Woord van Verwachting en groet

 Zingen:                                Psalm 43 : 4

Gebed van verootmoediging                           

Zingen:                                 EB 226

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lezen van het doopformulier

Zingen:                                 EB lied 469

Beantwoorden van de doopvragen

Bedienen van de heilige doop

We zingen staande:        Gezang 334:  4 en 5

Overhandigen doopkaart en geschenk

Gebed

(De kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Schriftlezing: Johannes 14:15-29

Zingen:                                 Gezang 235

Verkondiging

THEMA:

JEZUS, EEN DUIDELIJKE HERINNERING

Zingen:                                 Gezang 44: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied:                               Gezang 304: 2 en 3

Zegen:                                  Amen, amen, amen