09-05-2024 10.00 uur Ds. G.v.d. Linden Hemelvaartsdag

Welkom en mededelingen

Zingen:                     Ps. 24 : 4 en 5  ( Gij poorten, heft uw hoofd omhoog … )

Stil Gebed Votum en Groet

Zingen:                     Gez. 228 : 1, 2 en 5  ( Ten hemel opgevaren is … )

Gebed

Bijbellezingen:       - Handelingen 1 - 1 – 11

- Lukas 24 : 50 – 53

Zingen:                     Gez. 229 : 1, 3 en 5  ( De dag van onze Vorst brak aan  … )

Preek

Meditatief orgelspel

Zingen:                     Gez. 460 : 1 en 2   ( Loof de Koning, heel mijn wezen …. )

Gebed

Collecten

Zingen:                     EB lied 140 : 1 en 3  ( Kroon Hem met gouden kroon … )

Zegen

Gezongen Amen.